23 RANI

RANI FJORDSAND
RANI

Den tyske loggeren MARIE ble i 1954 innkjøpt til Snik ved Mandal som RANI, senere FJORDSAND.