TRIKKEN 1898

Reisendebåten CARL F JOHANNESSEN fra TMV i 1898 fikk en lang tjeneste som passasjerbåt SALANGEN, deretter slepebåt FINKVEN og BRAAHOLMEN, før den i 1964/67 ble bygd om til transportbåt TRIKKEN og senere til lastebåt. Den eksisterer fortsatt, eiet av Skule Kristensen, vevelstad, som øbsker å ta vare på veteranen.

1898 Trikken Større

Trikken som den ser ut i dag, foto Ragnar Hansen

Trikken På Slip (1898) Carl F

TRIKKEN LCRQ
46/25 69.7/13.4/7.8 ft
280 hk Mercedes V8
1898-07 Trondhjems Mek Verksted, Trondheim -81
CARL F JOHANNESSEN Carl F Johannessen, Oslo
reisendebåt: 42/8 tonn, 76.6/13.0/8.9 ft, 12 passasjerer
1907-11 SALANGEN DS AS Salangen, Langnes i Salangen, reg Harstad
ca 1909 DS AS Salangen (R M B Schjølberg), Bodø
1911-04 FINKVEN Finne & Kvenild, Trondheim
1916-04 BRAAHOLMEN Einar Hustad, Trodnheim
1918 AS Statlandsbruket (Emil Ekker), Namsos
rigget som slepebåt: 40/14 tonn, 69.7 ft lengde
1963 mistet åropellen, utrangert
1963 Halvor Haagensen, Namsos
ombygd til motordrift
1964 TRIKKEN Kvalheim & Co, Måløy
1967-01 endret til passasjerskip: 46/25 tonn
1981-02 Welcon Eiendom AS, Deknepollen. Måløy
1995-02 endret til lastebåt, ny motor
2003-09 Måløy Sildoljefabrik AS, Deknepollen
2008-10 MS Norfold AS, Tromsø
2011-04 konkurs
2011-09 Malangen Fjordfiskeforening, Mestervik
2015-08 Skule Kristensen, Vevelstad, Brønnøysund

1898 Salangen 1898 Ex Carl F Johannessen Jpeg

I opprinnelig form som SALANGEN

1898 Salangen Ex Carl F Johannessen Tmv B Jpeg