202 TRIKKEN

CARL F JOHANNESSEN SALANGEN FINKVEN BRAAHOLMEN TRIKKEN

TRIKKEN 1898

Reisendebåten CARL F JOHANNESSEN fra TMV i 1898 fikk en lang tjeneste som passasjerbåt SALANGEN, deretter slepebåt FINKVEN og BRAAHOLMEN, før den i 1964/67 ble bygd om til transportbåt TRIKKEN og senere til lastebåt. Den eksisterer fortsatt, eiet av Skule Kristensen, vevelstad, som øbsker å ta vare på veteranen.

Les mer…