GJEITHOLM

Den svenske passasjerbåten SÖDERKÖPING fra 1897 ble kjøpt til Hvaler i 1930 som SKJÆRHALDEN og etter krigen bygd om til tankbåt JOJO, senere BP 2. I 1966-69 ble den gjort om til lastebåt GJEITHOLM. Uviss utgang, men slettet i 1992.

 

 

GJEITHOLM LEVV
47/21 70.5/14.5/6.0 ft
motor
1897 Karlstads Mek Verkstad, Karlstad
SÖDERKÖPING Ångfartygs AB Söderköping (Emil Törnell), Söderköping
passasjerbåt: 71/, compound maskin
1930-03 SKJÆRHALDEN Fredrikstad-Hvaler Dampskibsselskab AS, Fredrikstad
1930 ombygd Glommens Mek Verksted
1942-09 rev Kriegsmarine
1945 levert tilbake, opplagt
1945 JOJO Ole Johannessen, Fredrikstad
1946 Einar Jacobsen, Oslo
1947 Norsk Tankanlæg AS, Odlo

ombygd til lastebåt: 47/21

tankbåt eller for føring av fat?

1956 BP 2
1964-02 Thomas Eng & Johan Stangeland, Stavanger
1965-08 Nils Uri & G Rask Larsen, Stavanger
1965-08 Sverre & Sølve Jan Brendø, Florø
1968-10 GJEITHOLM rigget som fraktebåt
1972-03 Ingvald Emil Sæle, Blomvåg, Bergen
1992 slettet som kondemnert

Skjærhalden 1897

Som Skjærhalden på 1930-tallet.