200 GJEITHOLM

Söderköping Skjærhalden Jojo BP2 Gjeitholm

GJEITHOLM

Den svenske passasjerbåten SÖDERKÖPING fra 1897 ble kjøpt til Hvaler i 1930 som SKJÆRHALDEN og etter krigen bygd om til tankbåt JOJO, senere BP 2. I 1966-69 ble den gjort om til lastebåt GJEITHOLM. Uviss utgang, men slettet i 1992.

Les mer…