159 NERMA

VIC 19 EMMANUEL NERMA

NERMA

NERMA tilhørte den minste typen av Vic-lighters, seriebygd under krigen for britiske myndgheter. Kom via hollandsk og dansk eier til Norge i 1952 til M Hovland på Espevær. Bygd om til motordrift og forlenget i 1961. Ut av fart etter havari i 1980, ligger som vrak.

Les mer…