MIRVA

Det hollandske fartøyet MARIA fra 1910 ble i 1917 innkjøpt til Norge som TUNØY og brukt til fraktfart. Etter havari 1947 gjenoppstod den som MIRVAog kom deretter til Vestlandet, hvor den i 1977 ble utstyrt som flytende sagbruk.

Mirva Jenssen

Mirva fotografert i Karmsundet på 50-tallet av Olav Opedal.

MIRVA LHQY
98/55 170 tdw 91.4/17.1/6.3
100 hk Jönköping
1910 Groningen
MARIA ukjent fortid
1917-04 TUNØY Tune Aktiemæglerforettning, Greåker, Sarpsborg
1917-06 AS Tunøy (O Paulsen), Greåker, Sarpsborg
1917 Innsatt M2 Grei
1921 M Mathiesen. Sandvika, Oslo
1941 T Nordheim, Stavanger
1942 Olaf Bryn, Stavanger
1943-07 Skibs-AS Farmann (Finn Eide), Stavanger
1946-10 Nils Willanger jr & August Willianger, Bergen
1946 innsatt 2-syl 90 hk Kromhout
1947-05 Håkon Schwabe, Oslo
1947-12 Kolliderte 31. desember 1947 med tanklekter Shell N 51 ved Spro lykt i
Oslofjorden.  Tunøy ble satt på land og sank.  Hevet av bergingsbåt Bjønn
reparert, innsatt ny motor: M1 Jönköping 100 bhk (bygget 1931)
1948-10 MIRVA Skibs-AS Mirva (Simonsen & Astrup), Oslo
1949-08 Harald Fallsen, Håkonshella, Bergen
1955-01 J Brunvall, Bergen
1958-09 Norvald Krossøy PR, Rebnor, Bergen
1962-06 Jonas Haugland, Florø
1971 Sverre Haugland, Florø
1972-08 Sverre Linga, Granvin, Bergen
1974-01 Reidar Birkeland PR, Avaldsnes på Karmøy
1977-04 Leidulf Havn, Eikefjord, Florø
Utstyrt som flytende sagbruk
1978-02 Fjord Flis AS, Eikefjord
1980 ca avrigget??
2007-05 slettet som forlist i 1986

Mirva Hgs

Mirva liggende i Smdasundet, Haugesund. Ukjent fotograf