Jacob Lind, Kjøpsvik

Jacob Lind, Kjøpsvik

Handelsmann og dampskipsekspeditør Jacob Lind i Kjøpsvik skulle drive aktivt fiskeri og rederivirksomhet gjennom mange år, dels under Nord-Norge-planen.
Jacob Lind, Kjøpsvik

Familien Lind hadde kjøpt handelsstedet Kjøpsvik i Nordland i 1784. Etter at det noen år hadde vært utleid overtok Jacob Lind (1913-2002) virksomheten i 1935 etter utdanning og praksis og satset videre på dampskipsekspedisjon og fiskebruk. I 1946 startet Lind og fetteren, orlogskaptein Helge Øi (senere direktør i Saltens Damp), Skips AS Tilthorn som fikk bygget om eskortetråleren Inchmarnock til Tilthorn (750 tdw). Dette ble godt solgt i 1952.

    Jacob Lind hadde god kontakt med meglerfirmaet Salvesen & Odd i Oslo, startet i 1946 vesentlig med agenturer, kjøp & salg, også av motorer og utstyr. Våren 1954 ble Marinens transportskip Svalbard. bygget i 1938 som linjeskip på 6800 tdw, sirkulert for salg slik det lå opplagt i Horten med innredning for 900 personer på mellomdekkene og praktisk talt uten mastre og rigg.

    Under gråmalingen og ombygningene var den strukturelt sett et moderne linjeskip med MAN-maskineri og god for 15 knops fart.  Prisen var rimelig, GBP 125.000, tilsvarende 2.5 millioner kroner, på et tidspunkt da markedet var temmelig labert. Under navnet Tilthorn gikk skipet til Nordseewerke GmbH i Emden, hvor lasterommene ble ryddet, lukene satt i stand, samt nye mastre og bommer rigget til. I juli 1954 lå den ferdig som Stella Marina av Narvik, et moderne skip til 4.5 millioner kroner. I tillegg til bankfinansiering på 2.4 mill fikk rederiet et lån på 1.55 mill fra Utbyggingfondet for Nord-Norge.

STELLA MARINA 38 Duncan  27a

Linjeskipet Stella Marine (6890 tdw) i Cape Town, under Safmarines skorsteinsmerke. Det skulle bli en glimrende forretning. Foto Alex Duncan

    Stella Marina ble så sluttet til linjerederier og seilte med rimelige resultater fram til høsten 1956, da det under Suez-boomen ble solgt tilbake til sitt opprinnelige tyske rederi, Woermann Linie AG, for hele 11.2 millioner kroner. Hele affæren ga Tilthorn en netto gevinst på 8.5 millioner kroner av en investert egenkapital på ca 500.000. Ikke dårlig.

    Allerede i juli 1956 gikk rederiet til sin neste investering, denne gang det aldrende linjeskipet Bajamar (3900 tdw, bygget i 1931) fra rederiet Olsen Daughter AS, Oslo. Kjøpesummen var 3.6 millioner kroner, hvorav 1 million skulle betales kontant ved levering, 500.000 fra inntjent hyre og resten, 2.1 millioner, i terminer over to år til 1959. Skipet arvet etter noen måneder navnet Stella Marina, men ble nok ikke like heldig som forgjengeren. I april 1958 gikk den i opplag i Kjøpsvik, flyttet til Harstad senere på året, men kom i fart i februar 1959. Sommeren 1960 gikk den igjen i opplag, nå Kristiansand, og lå her frem til salg utpå høsten.

STELLA MARINA 31 Opedal  27b

Den andre Stella Marine (3900 tdw) var opprinnelig Fred Olsens Bajamar fra 1931. NSS Opedalssamlingen

    Etter salget av første Stella Marina var posisjonen så sterk at rederiet i januar 1957 tok en kontrakt på Lindenau-verftet i Kiel på et 4000-tonns bulkskip for levering i mai 1959. Skipet ble levert med navnet Stella Orion og gikk inn på T/C til Rederi AB Rex, Stockholm. Prisen var høy, 8.9 millioner kroner, men skipet ble sterkt nedskrevet allerede første år. Allerede i april 1962 ble skipet solgt til Frankrike for 6.6 millioner kroner. Dette etterlot en viss egenkapital i selskapet.

STELLA ORION 59 Hull Charlie Hill  30a

Nybygningen Stella Orion (3940 tdw) ble levert fra Paul Lindenau i Kiel i mai 1959, men skulle bare få tre år i rederiet. Foto Charlie Hill

I januar 1964 skulle Skips-AS Tilthorn kjøpe linjeskipet Vito (9140tdw) fra Ditlev-Simonsen-rederiene for 3.5 millioner kroner; dog ikke under Nord-Norge-planen som nå var avsluttet. Det hadde ny Götaverken hovedmotor fra 1959. Skipet fikk navnet Stella Nova og ble registrert i Harstad. Etter to års worldwide fart ble skipet solgt i april 1966 til Italia med gevinst.