H Angel Olsen, Harstad

H Angel Olsen, Harstad

Den utflyttede harstadmannen Hans Angel Olsen hadde kommer i gang med rederivirksomhet i Oslo og så muligheter for å bygge opp rederivirksomhet i Harstad under Nord-Norge-planen.
H Angel Olsen, Harstad

Angel Olsen i Harstad

Den mest fargerike av disse etterkrigsentreprenørene var vel sjøkaptein Hans Angel Olsen, født 1907 og oppvokst i Harstad. Han hadde fått førerstilling på en Olsen & Ugelstad-tanker 27 år gammel og skulle få en dramatisk krigsinnsats som ble belønnet med krigskorset med sverd i audiens hos kong Haakon.

   Etter krigen ble han inspektør i Olsen & Ugelstad, men skaffet seg tidlig en liten tankbåt, Angelus, og engasjerte seg i Bogen Verft i Ofoten, et tysk marineverft som ble forsøkt drevet videre etter krigen. Han var inne i flere skipstransaksjoner, men det er først i 1951 at tiden var inne til å satse full på rederi. 

Hans_Angel_Olsen

  Det gjorde han gjennom Skips-AS Sjøbro, Oslo, stiftet i 1948, og Skips-AS Harstad som ble omorganisert i 1951 fra Skips-AS Harstad Fjordbåtselskap som nettopp hadde solgt som rutebåt Harstad (ex MMS) til TFDS. Han samarbeidet på denne tid med Niels Ebbesen (1926-1998) og etablerte i 1952 disponentfirmaet H Angel Olsen & Co med de to som innehavere. Angell Olsen holdt seg til meglergruppen Hjalmar Bjørge og rederiene Olsen & Ugelstad og P Meyer.

   Den største foretaket var AS Alida, hvor de overtok disponentfunksjonen fra 1.januar 1953. Dette selskapet var startet i 1937 med Rolf Kure Olsen i Kristiansand som disponent og kjøpte tankskipet Arena (9530 tdw), bygget i 1927.  De to innehaverne kjøpte etter hvert opp aksjene i selskapet. Skipet må på denne tid ha hatt en verdi rundt 9 millioner kroner.

    I februar 1953 henvendte Angel Olsen seg til Finansdepartementet og Nord-Norge-programmet med forespørsel om å få AS Alida inn under Nord-Norge-planens betingelser om selskapet ble overført til Harstad. Hans Angel Olsen ville i så tilfelle bosette seg der. Skipsfartsavdelingen, som fikk saken oversendt, så positivt på søknadene og innstilte på godkjennelse. Minimum 45 prosent av aksjene i Alida burde være eiet av personer bosatt i landsdelen.

    Etter dette etablerte rederens seg i hjembyen, med kontor i Strandgaten 17, men fortsatt med et avdelingskontor i Skippergaten 19, Oslo. Mt Arena ble formelt registrert i Harstad i januar 1954. Skipet gjorde det ellers bra på et 2 års reisecerteparti til MOT+150 som var tiltrådt i februar 1953. Dette ga gode 6 millioner kroner i året.

 ARENA 29 Skyfotos  24a

Motortanker Arena (9530 tdw) ble registrert i Harstad i januar 1954. Skyfotos

I januar 1955, like før Arena gikk ut av certepartiet, hadde Angel Olsen arrangert kjøp av mt Havkong (15075 tdw bygget i 1937) for 4.45 millioner. Forutsetningen for finansieringen var at Arena kunne selges til Skips-AS Sjøbro, et selskap nå kontrollert av kollega Niels Ebbesen, for 1.5 million. Handelsdepartementet satte her foten ned: Det var åpenbart at Arena skulle til opphugging, så hvorfor selge til et selskap utenfor Nord-Norge-planen? Angell Olsen måtte argumentere sterkt og fikk medhold.

Med Havkong seilte Alida videre. H Angel Olsen & Co kom i 1955 inn med flere skip i Nord-Norge-planen, men mer om dem senere.

HAVKONG 36 Skyfotos  16

M/T Havkong (15075 tdw) ble overtatt i januar 1955 av Skips-AS Alida og registrert i Harstad. Skyfotos

  Havkong hadde siden 1946 seilt på et 12 års T/C til Caltex til USD 2.15, men med eskalering for hyrekostnadene. Under det sterke markedet høsten 1956 ble skipet sluttet videre for 5/7 år til Shell for 27/6 for levering i januar 1959. Alt fortonet seg bra da skipet i desember 1956 meldte om maskinhavari. Det ble slept inn til Bahrain 16.desember, hvor Holger Svensson fra Kockum stod klar sammen med folk fra Atlantic Diesel i Oslo. Det så ille ut i maskinen; ”misskjøtsel og inkompetanse fra maskinbefalets side” hadde ført til at stemplene stod fast i ringsporen pga forkoksning og mangel på smøring. 14 dagers hardt arbeid gikk med for å få stemplene ut og rengjort, skiftet deler og overhalt motoren. Havkong klarte å kreke seg hjem til Europa med last og gikk deretter til Deutsche Werft i Hamburg for overhaling. I tiden mai-august ble det blant annet skiftet veivaksling.

   Havariet tok hardt på likviditeten. Selv om skipet var sluttet til god rate mange år fremover, viste det seg umulig å oppnå kreditt. Rederiet måtte selge et av sine andre skip (ds Angela, se nedenfor), og eneste løsning var også å selge 50 prosent i Havkong. I nøden ble dette gjennomført per 1.januar 1957, og kjøper var Skibsvedlikehold AS, Oslo, ved Hjalmar Svae og J L Dahl. Salget var et brudd med forutsetningene i Nord-Norge-planen, men ble akseptert. Skipet seilte videre, med ny maskinbesetning.

    I mars 1958 var Angel Olsen igjen i kontakt med Skipsfartsavdelingen. Kunne Departementet godkjenne at Skibsvedlikeholds halvpart ble solgt til AS Dovrefjell og AS Falkefjell? Dette var en del av planen om å kjøpe 50 prosent i mt Lysefjell (19500 tdw), levert i desember 1957 fra Eriksberg. Dette skipet skulle så overta Shell-certepartiet sluttet for Havkong fra  januar 1959, mens Lysefjells T/C til BP skulle overtas av et nybygg fra Fredriksstad mek Verksted som var usluttet.

   Hjalmar Bjørge beregnet valutagevinsten til 32,33 millioner kroner. Kreativt meglerarbeid!  Det var bare ett problem: Lysefjell kostet 26.5 millioner, hvorav Angel Olsen måtte skaffe finansiering til halvparten. I tillegg til Skips AS Alida kom nå også Skips-AS Harstad inn på eiersiden med til sammen 50 prosent. Og de ba om et lån på 3.5 millioner fra Utbyggingsfondet for Nord-Norge, som inntil nå bare hadde gitt lån til VDS. Spørsmålet måtte helt opp i regjeringen hvor lånet ble innvilget i statsråd 4. juli 1958.

    Derfor ble gamle Havkong dirigert hjem til Stavanger for opplag rundt årsskiftet 1958/59. Det fikk nytt navn Angela, men solgt til opphugging i mai.

   Omtrent samtidig som Havkong ble gjort fast i Stavanger kunne rederiet overta Lysefjell i Glasgow. Skipet fikk påmalt navnet Angelus, og eierselskapet IS Angelus begynte på ny frisk med høy lånekapital og godt certeparti. Alt så bra ut. 

Også tørrlastskip

På dette tidspunkt hadde Angel Olsen hatt befatning med to tørrlastskip registrert i Harstad, i IS Angeline bestående av Skips-AS Harstad og Skibsvedlikehold AS, Oslo. Selskapet kjøpte i juni 1955 ds Dione ((2425 tdw) bygget 1940, fra Porsgrunn for NOK 1.975.000 og ga den navnet Angeline. Den gikk i nordsjøfart og gjorde det greit og ble solgt på slutten av 1956 til Tyskland med en samlet gevinst på 714.000 kroner.

ANGELINE 40 aft Opedal  24b

D/S Angeline (2425 tdw) av Harstad var opprinnelig Dione av Porsgrunn, kjøpt sommeren 1955. NSS Opedalssamlingen

   Interessentskapet overtok i august 1956 den brannskadete Avenir (3550 tdw) bygget 1948, som lå i Hamburg. Kjøpesummen på 2.5 mill ble dekket ved lån, og skipet ble slept til Uddevalla for reparasjon. Som det nærmet seg levering ved årsskiftet, nå med navnet Angela, inntrådte Havkongsmaskinhavari i Persiske Gulf. Kostnadene ved havariet og off-hire var så store at AS Alida måtte selge halvparten av skipet til Skibsvedlikehold. Dessuten måtte Angel Olsen selge den nesten ferdige Angela i Uddevalla for 9.5 millioner. Her gikk altså gevinsten fra hans andel i IS Angeline med i sluket for å dekke Havkongs misère.  Kjøper av Angela var hans tidligere partner Niels Ebbesen med AS Landegode, registrert i Harstad. Selv om skipet var akseptert under Nord-Norge-planen kan jeg ikke se at Landego kom med.

EBANA 48

Maskinhavariet på Havkong medførte at Angel Olsen måtte selge ds Angela (3550 tdw) som var under havarireparasjon i Uddevalla. Skipet ble satt i fart som bana for hans partner Niels Ebbesen. NSS Opedalssamlingen

    Hans Angel Olsen kom altså velberget gjennom problemene med Havkong og drev sin rederivirksomhet videre fra Harstad og Oslo. Etter at Nord-Norge-programmet ble avsluttet i 1960 kom han til å drive mer fra Oslo og i samarbeid med Olsen & Ugelstad.  

 Under: Tankskipet Angelus (19500 tdw) ex Lysefjell ble overtatt i Glasgow i januar 1959. Foto via Arne Sognnes

Angelus 25a

Skoleskipet H Angel Olsen

I januar 1955, like før Arena gikk ut av certepartiet, hadde Angel Olsen arrangert kjøp av mt Havkong (15075 tdw bygget i 1937) for 4.45 millioner. Forutsetningen for finansieringen var at Arena kunne selges til Skips-AS Sjøbro, et selskap nå kontrollert av kollega Niels Ebbesen, for 1.5 million. Handelsdepartementet satte her foten ned: Det var åpenbart at Arena skulle til opphugging, så hvorfor selge til et selskap utenfor Nord-Norge-planen? Angell Olsen måtte argumentere sterkt og fikk medhold.

H  Angel Olsen ex Andenæs  1896