RANDØY

Randøy ble fullført fra Ancas fredssommeren 1945 og skulle senere komme til Karmøy

Randøy (1944)

Randøy under fart, NSS-Jenssensamlingen

Randøy

Randøy i sinm Karmøyperiode. Foto via Alf J Kristiansen

9 ms RANDØY  LLEF
245 brt 350d  112.5pp/23.5/12.4 ft
1d Ba18 OA25 MA 2ha 13gr NV
M4 350 bhk  2T enkv Union semidiesel
8.1945 Ancas Treskipsbyggeri, Arendal -
A Kruse Smith, Kristiansand
12.1946 Brann 17 des 1946 i maskinrommet ved kai i Kristiansand, underveis Thamshavn-Halden med kis, slept Hannevika og senket på grunt vann.  Hevet januar/februar 1947 av ds Lyngdal, reparert og satt i fart
Utrustet Islandsfiske somrene 1948 og 1949.
1.1956 Sverre Andreassen, Åkrehamn/Kopervik.
11.1958 Grunnstøtte 15 nov 1958 i nordre innløp til Brønnøysund på reise Glomfjord-Tønsberg med kunstgjødsel. Sank på grunt vann, losset og hevet av Salvage.  Slept til Bergen, reparert.
2.1963 Einar Andreassen, Sævelandsvik/Kopervik.
4.1966 Kondemnert
Rigget opp som ”seilskute Christian IV i forbindelse med feiringen av Koperviks 100-årsdag
Deretter senket på Nedstrandsfjorden

Under: Som "seilskute" Christian IV under feiringen av Koperviks 100-årsdag i 1966. Foto via Alf J Kristiansen

Randøy Kopervik  (Sommeren 1966)