Orinoco 51

Rederiet O B Sørensen & Co på Tromøya ved Arendal bestilte også en cargo liner av Kockums type, levert som Orinoco i mars 1951.

Orinoco (1951) TC

Over: Orinoco på TC til States Marine Lines, foto Alex Duncan

Under: Med annet befrakjtermerke i skorsteinen, foto Arne Sognnes

Orinoco (1951)

 

Under: Som Universal Princess av Singapore i 1976. Via Waterweg Photos

Universal Princess (1951) Ex Orinoco

ms ORINOCO LAHA

5573g 9425d, 462.2/61.7/22.6 ft

2d  6ho/ha 663/605 gb NV

M6 6000 bhk 17 kn Kockum-MAN

30.3.1951

Kockums Mek Verkstads AB, Malmö -327

 

k 9.1946

 

DS AS Ora (O B Sørensen & Co), Arendal

 

TC til linjerederier, bl a States Marine Lines i 1953

11.1968

Ignazio Messina & C, Genoa for USD 730.000, od FRANCESCAEMME

1970

Black Diamond Navigation Co SA, Panama od MARTHA D

5.1974

Chung Lien Navigation Co SA, Panama od CHUNG LIEN

3.1975

Universal Seaways Pte Ltd, Singapore od UNIVERSAL PRINCESS

9.1977

United Maritime Corp SA, Singapore od UNITED FAITH

1979

Hsin Yu Iron & Steel Co Ltd, Kaohsiung, opphugging begynt 19.4.79.