Lisholt 1949

Lisholt var Ivarans andre nybygning fra Kockums, levert i mars 1949.

Lisholt (1949) Oslo

Over: Lisholt laster for Knutsen Line i Grønlia, Oslo. Foto Olav Opedal/Per Erik Johnsen

Under: I fart som Lisø, ukjent fotograf

Listholt (1949) som Lisø

 

ms LISHOLT LNVW

5651g 9575d, 462.2/61.7/22.6 ft

2d   6ho/ha 659/602 gb NV

M6 6000 bhk Kockum-MAN, 16 kn

Kockums Mek Verkstads AB, Malmö -301

 

k 2.45, NOK 8.8m

 

Skips-AS Lise (B Holter-Sørensen), Oslo

 

Brøt ut brann 5 feb 1954 under bunkring i Balboa på reise New York-Yokohama, brant i 5 timer.

 

Eksplosjon 7 feb i kjølerom, 1 drept, anrettet stor skade, reparert ved Todd SY Corp, New Orleans

 

od LISØ TC til Reder-AB Rex, Stockholm

 

Maskinskade 400 n mil N av Azorene, slept av svensk taubåt Hermes til Europa

 

od LISHOLT. TC 9.64 12 mnd Knutsen Line

 

Santilana Cia Naviera SA, Piraeus (Panocean Shipping Agency) for GBP 245.000, od TEA

 

Vera Shipping Co Ltd, Piraeus

 

Til opphugging i Pakistan, ankret Karachi 12 sept, ankom Gadani Beach før 10 okt 1978.