R C Apenes, Fredrikstad

Firmaet ble stiftet i Sarpsborg i 1866 som meglerforretning av Christian Apenes. Da sønnen Rasmus Christian Apenes (1858-1922) ble tatt opp som partner i 1882 ble det flyttet til Fredrikstad under navnet C Apenes & Søn.

Han var eneinnehaver fra 1886 inntil broren Georg K Apenes ble tatt opp som partner fra 1899 til 1902 og deretter neste generasjon Rolf Apenes. Første dampskip, Freidig, kjøpt i 1898 med seilskipsreder Herman Jacobsen som interessent, fulgt av Frank.  Firmaet var også disponenter for slepebåtene Nathalia og Kul og drev kullforretning ved siden av skipsmegling og rederi. Firmaet ble avviklet etter Rasmus Christian Apenes død i 1922.

 

ds FREIDIG

726

850

11.1882 F Schichau

97 ex Osiria, Lahneck

14 Chr Christoffersen, Oslo

ds FRANK

951

1420

4.00 FMV

 

16 G Brodersen, Oslo

ds FRI

925

1400

5.01 FMV

 

23 N K Witnes, Sbg