Fredriksstad Shipping Co AS, Fredrikstad

Fredriksstad Shipping Co AS ble stiftet i 1915 med Chr Homann-Mürer som disponent og overtok to secondhand dampskip og en byggekontrakt på Akers.

Det kom i vanskeligheter under krigsårene først på 1920-tallet og disponeringen ble overtatt i 1924 av Ths Angell Wiese som forestod avvikling i 1927. Audax ble bygget om til tankskip for hvalolje.

 

ds AUDAX

975

 

9.03 de Schelde

4.15 ex Haardraade

9.18 senket

ds BELLAX

1107

1800

9.14 Akers MV

5.15 ex Adjutor

2.17 senket

ds CAPAX

1115

1875

2.16 Akers MV

 

3.22 H Ditlev-Simonsen,Oslo

ds DICAX

928

 

8.16 PMV

 

1.17 senket

ds AUDAX

497

 

11.15 Merwede

10.19 ex Marit, Stolt

3.27 Sør-Afrika