JAKI

Den lille rutebåten VAAGSØY fra 1914 ble i 1957/58 gjort om til fraktebåt JAKI. Båten gikk tapt i 1966.

 

JAKI LHSG
35/13 63.0/13.6/7.6 ft
150 hk Callesen
1914-05 Hauges Jernskibsbyggeri, Haugesund -5
VAAGSØY Nordre Bergenhus Amts Dampskibe, Bergen
lokalrutebåt: 34/12, 58.6/13.5/6.9 ft, 3-syl Gideon
1915 ny motor 2-syl 50 hk Bolinder
1919 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, Bergen
1957 JAKI Kåre Misje & Co, Bergen
1958 ombygd lastebåt, styrehuset flyttet akter: 34/12, ny motor: M 2 Callesen 150 bhk
1965 Kjell Ekerhovd, Brattholmen, Bergen
1966 Kantret og sank i Sklagerak på reise Norge-Danmark med iset brosme.
Isen tinte og laste kom i bevegelse, mannskapet berget.