DIMANN

DIMANN ble innkjøpt i samme pulje som AGAT til Karmøy, men ble rigget om til fiske og fraktfart. Utrangert i 1970 og opphogd.

Dimann (1916) Jenssen

Dimann i fraktfart. NSS-Jenssensamlingen

DIMANN LJXT
97/45 160 tdw 89.4/21.8/8.9 ft
70 hk Brons
1916 Seymonsbergen Scheepswerf, Oostzaan
CORNELIS DE BOER JR Vissereij Mij onder Direktie van M B Osendorp, Ijmuijden
1920 Vereenigde Steenkolenhandel, Afd Reederij, Ijumuiden
1920 Vereenigde Exploitatie Mij, Ijumuiden
1929 inst motor 70 hk Brons
1933 NV Visserijonderneming de Vereenigde Exploitatie Mij, Ijmuiden
1939 NV Visserijonderneming v(h J C Pronk, Ijumuijden
117/73 per 1947
1953-05 DIMANN Bent Bentsen, Vedavågen, Kopervik
rigget for frakt og fiske: 97/45
ca 1960 ny motor 180 hk Wichmann (bygd 1948)
1970 til Brødrene Anda, Stavanger til opphugging