NY

NY var den siste i serien av 99-tonnere fra Bentsen & Sønner i Ny Hellesund, levert våren 1968 til Rolf Kjøde i Bergen. Den kom snart til Nord-Norge og bble etter havari 1992 bygd om til brønnbåt ANDREAS JUNIOR. Er senere flere ganger ombygd og forlengert, fortsatt i bruk.

Ny Jenssen

Ny i opprinnelig stand, på full last, NSS-Jenssensamlingen

169 Ny

Ny i Bergen på 80-tallet, Dag Bakka jr

NY JWVJ
99/63 225 dw 95.2/20.4/8.1 ft
240 hk Caterpillar
1968-03 Bentsen & Sønners Slipp & Mek Verksted, Ny-Hellesund -14
NY Rolf Kjøde PR (Hvide & Schjøtt), Bergen
1970-10 Elling Nygård, Dalsøyra, Bergen
1972-10 Bertrand Rekstad PR, Rørvik, Harstad
1976-03 ommålt 107/66
1987-03 Tor Nilsen, Inndyr/Bodø
1991-10 Torgeir Antonsen, Hammerfest
1992-04 Kantret og sank 14 mars 1992 ved Røst, besetningen reddet
1993-12 ANDREAS JUNIOR hevet og reparert, ombygd brønnbåt
1994-11 ommålt 139/41
1999-09 Andreas Junior AS, Tromsø
2000 Forlenget, ny tverrhekk: 179/54, 36.15/8.8/4.5m
2005 totalt ombygd Netaman, Estland: 228/77, ny motor 750 bhk Caterpillar
2012-05 ommålt 314/128
Fortsatt i bruk

Andreas Junior 2008, Peter Kjellson

Og som Andreas Junior i 2008, foto Peter Kjellson