169 NY

NY ANDREAS JUNIOR

NY

NY var den siste i serien av 99-tonnere fra Bentsen & Sønner i Ny Hellesund, levert våren 1968 til Rolf Kjøde i Bergen. Den kom snart til Nord-Norge og bble etter havari 1992 bygd om til brønnbåt ANDREAS JUNIOR. Er senere flere ganger ombygd og forlengert, fortsatt i bruk.

Les mer…