FRISK

Den hollandske slepebåten FRISCO ble kjøpt til Norge i 1917 som FRISK. I 1961/62 ble den bygd om til fraktebåt i Ølensvåg, og senere modernisert med ny baug og hekk. Båten er av de siste småbåtene som har vært i jevnlig bruk og er fortsatt registrert.

Frisk (1915) Ex Frisco  Lastebåt Stv Kbs

Frisk slik den er i dag; her som juletrebåt i Stavanger. Foto Kjell B Sønstabø

FRISK LDXN
49/24 61.6/14.8/7.2
120 hk Normo
1915 J Fandam, Ouverschie
FRISCO Gebroeders J & J Roelofs, Rotterdam
slepebåt 46/14, triple expansion 181 ihk
1917-08 FRISK AS Porsgrunds Kul & Lægterkompani, Porsgrunn
1926-01 Skiens Lægter og Bugserkompani AS, Skien
1934-04 Tinfos Papirfabrik, Skien
1959 ommålt 47/0
1962-06 Petter M & Lars M Berge, Ølensvåg
1962-09 Per Larsen, Io, Bergen
1962 ombygd fraktebåt Berge Sag & Trelastforretning:
49/24, 40 hk Wichmann
1968 ny baugseksjon påsatt Hjelmås Slipp
1970 nytt styrehus, ny motor: 120 hk Normo
1976-06 ommålt 94/45
1976-06 PR Frisk (Olav Bruknapp), Sæbøvågen
1980-4 Arne Bruknapp, Flatøy
1983-01 Jarle Stabben, Tømmervåg
1984-01 PR Bruknapp (Olav Bruknapp), Sæbøvågen
1998-02 Bruknapp Betong AS, Alversund
2007-10 Ståle Kristoffersen, Vedavågen
2010-05 Ole Bergsted, Tananger
Fortsatt i bruk

Frisk Kopervik (2. 9. 1907) Ajk

Frisk i Kopervik 2007, foto Alf J kristiansen

mmm

Jan Welde sier:
17.02.2016 - 00:44
FRISK gjennomgikk en god oppshining i 2015 og har ligget for salg på finn.no i lengre tid. Den er lagt ut for ca 200.000, men markedet synes å være dårlig for små fraktefartøy - for å si det forsiktig ...
Kommentering er slått av.