Trefartøyer

Bygging av båter og skip av tre har rike tradisjoner i Norge. Her kan du finne stoff om trefartøyer av ulike typer og størrelser.
De siste store trefartøyer 1941-46 De siste store trefartøyer 1941-46

Under tonnasjemangelen under okkupasjonen 1940-45 fikk byggingen av trefartøyer et betydelig oppsving, både til fiskeri og fraktfart. Her kommer historien om de største som ble bygd,i størrelse over 200 brt og med lengde på 118-126 fot.