Glommens Mek Verksted, Fredrikstad

Lagt av Per Sundfær

GLOMMENS MEKANISKE VERKSTED A/S, FREDRIKSTAD FRA 1889-1967
ANKERLØKKEN VÆRFT GLOMMEN A/S, FREDRIKSTAD FRA 1967-1983.

Bygg nr:

Navn

Skipstype

Tonn/
lengde

Levert

Rederi

1

ds SANNE

Taubåt

27 brt

1906

Sanne & Solli Brug, Fredrikstad

2

ds TRYG

Taubåt

20 brt

1907

A/S Tryg
(Carl A. Borgersen), Fredrikstad

3

ds VISTER

Taubåt

30 brt

1908

Fredrikstad Tømmerdirektion, Fredrikstad

4

ds ISNÆS

Taubåt

35 brt

1908

Fredrikstad Tømmerdirektion, Fredrikstad

5

ds PASOP

Taubåt

20 brt

1908

Glommens Fællesfløtning, Fredrikstad

6

ds LUDVIG

Taubåt

70 brt

1908

Bogserings-A/B Nissan, Halmstad, Sverige.

7

ds OPSUND

Taubåt

42 brt

1909

Fredrikstad Tømmerdirektion, Fredrikstsad

8

ms

 

24 ft

1909

Sarpsborg Havnevæsen, Sarpsborg

9

ms

 

24 ft

1909

Glommens Mekaniske Verksted A/S, Fredrikstad.

10

ds EIDET

Taubåt

30 brt

1910

A/S Eidet
(Chr. Trondsen), Sarpsborg

11

ds MENGE

Taubåt

30 brt

1910

Fredrikstad Tømmerdirektion, Fredrikstad

12

ds FLADEBY

Taubåt
(På Øyeren)

27 brt

1911

A/S Fladeby Cellullosefabrik, Øyeren

13

 

Lekter

50m2

1911

Sarpsborg Havnevæsen, Sarpsborg

14

ds JARL

Taubåt

43ft

1911

Drammen Trelasthandelforening, Drammen

15

ds VALDRES

Taubåt
(På Sperillen)

39 brt

1912

D/S A/S Fram, Sperillen

16

ds STORSJO

Taubåt

32 brt

1912

Christiania Tømmerdirektion, Kristiania

17

ds MORKFOS

Taubåt

48 brt

1912

Fredrikstad Tømmerdirektion, Fredrikstsad

18

Ikke bygget

Hvalbåt

 

1912

Kaldnes Patentslip & Mekaniske Verksted, Tønsberg

19

ms BITIHORN

Passasjerbåt (På Bygdin)

55 ft

1912

AS Jotunheimen ( on Lake Bygdin )

20

 

Lekter

35 ft

1913

Christiania Tømmerdirektion, Kristiania

21

HANS

Lekter

230 brt

1913

A/S Ganger Rolf (Fred. Olsen & Co.), Kristiania

22

 

Lekter

72 ft

1913

 

23

ds TRYSILKNUT

Taubåt
(På Osasjøen)

28 brt

1914

Øvre Glommen Fellesfløtning

24

ms HAUGE

Taubåt

45 ft

1914

A/S Hauge Brug, Fredrikstad

25

ms AURA I

Pass.-last

40 brt

17.02.1914

A/S Aura, Kristiansund

26

ms

Liten taubåt for fløting

40 ft

1914

Glommens Fellesfløtning, Fredrikstad

27

ms

Liten taubåt for fløting

40 ft

1914

Glommens Fellesfløtning, Fredrikstad

28

ms

Liten taubåt for fløting

40 ft

1914

Glommens Fellesfløtning, Fredrikstad

29

ms NELAUG II

Liten taubåt for fløting

42 ft

1915

Arendals Vassdrags Fellesfløtning, Arendal

30

ms GRÆSVIK II

Passasjerbåt

63 brt

1915

Græsvig D/S-selskap, Fredrikstad

31

 

Liten taubåt for fløting

36 ft

1916

Haakon Mathiesen

32

ms STENBERG I

Liten taubåt for fløting

36 ft

1916

Drammens Fløtningsforening, Drammen

33

ds ROKTA

Stykkgods

368 brt

6-1918

Indherreds Aktie-D/S-selskab, Steinkjer

34

ms TORP

tug

28 brt

1917

Christiania Tømmerdirektion, Kristiania

34

ms STENBERG II

Liten taubåt for fløting

36 ft

1917

Drammens Fløtningsforening, Drammen

36

ms SALHUS

Ferge

31 brt

1918

Stavanger Amtskommune, Stavanger

37

ds SKUTSKÄR

Taubåt

54 ft

1920

Stora Kopperbergs Bergslag A/B, Sundsvall

38

ms FRANK

Taubåt

44 ft

1922

Hansen & Nordberg, Fredrikstad

39

ms SEVAT

Taubåt

54 ft

1920

Christiania Tømmerdirektion, Kristiania

40

ms

Liten taubåt for fløting

36 ft

1920

Løvhaugen & Co.

41

ms

Liten taubåt for fløting

36 ft

1920

Fredrikstad Tømmerdirektion, Fredrikstsad

42

ms LASSE

Taubåt

39 ft

1922

Glommens Fellesfløtning, Fredrikstad

43

 

Liten taubåt for fløting

40 ft

1921

 

44

ms PER

Liten taubåt for fløting

38 ft

1921

 

45

ESPEN

Liten taubåt for fløting

38 ft

1921

 

46

 

Lekter

45 ft

1922

Saugbrugsforeningen, Halden

47

 

Lekter

45 ft

1922

Saugbrugsforeningen, Halden

48

ms

Lekter

50 ft

1923

Oscar Panengen, Toten

49

 

Lekter

50 ft

1921

Signe Holst

50

ms SPEED

Taubåt

25 brt

1923

Løvenskjold & Fossum, Skien

51

 

Lekter
(På Mjøsa)

19 m

1924

Eidsvold D/S-selskab, Eidsvoll

52

ms

Liten taubåt for fløting

12 m

1924

Christiania Tømmerdirektion, Kristiania

53

ds LETT

Taubåt

15,7 m

1925

 

54

 

Lekter

 

1925

Krogstad Cellulosefabrik, Drammen

55

 

Lekter

 

1925

Krogstad Cellulosefabrik, Drammen

56

 

Lekter

 

1923

Signe Holst

57

 

Ferge

 

1926

Glommens Mekaniske Verksted A/S, Fredrikstad

58

 

Lekter

 

1926

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg.

59

 

Lekter

 

1927

 

60

 

Lekter

 

1926

Krogstad Cellulosefabrik, Drammen

61

 

Lekter

 

1926

Krogstad Cellulosefabrik, Drammen

62

ms

Liten taubåt for fløting

12,0 m

1924

Christiania Tømmerdirektion, Kristiania

63

mt SHELL 23

Tanker

13,0 m

1929

Norsk-Engelsk Mineralolje A/S, Oslo

64

 

Lekter

 

1926

Jarlsberg Paper Mill, Drammen

65

 

Lekter

 

1926

Jarlsberg Paper Mill, Drammen

66

mt

Tanker

15,7 m

1930

Norsk-Engelsk Mineralolje A/S, Oslo

67

ms SFIVIDOR

Taubåt

25 brt

6-1930

USSR

68

ms BRIGADOR

Taubåt

25 brt

7-1930

USSR

69

ms CRUSSCHIH

Taubåt

25 brt

7-1930

USSR

70

 

Lekter

 

1930

Fredrikstad Tømmerdirektion, Fredrikstad

71

 

Lekter

 

1930

Fredrikstad Tømmerdirektion, Fredrikstad

72

 

Liten taubåt for fløting

8,0 m

1930

 

73

 

Liten taubåt for fløting

8,0 m

1930

 

74

ms KRÅKERØY III

Ferge

17,3 m

1935

Bjølstad Kommuneferje

75

 

Ferge på Rødnessjøen

17,3 m

1934

 

76

SHELL 41

Lekter

30,0 m

1935

Norsk-Engelsk Mineralolje A/S, Oslo

77

 

Liten taubåt for fløting

8,0 m

1930

 

78

ms LYS I

Tanker

17,0 m

1936

Østlandske Petroleums Co., Oslo

79

mt

Tanker

13,0 m

1937

Norsk-Engelsk Mineralolje A/S, Oslo

80

 

 

 

1937

Christiania Tømmerdirektion, Christiania

81

mt MYLLA

Tanker

428 brt

5-1937

Simonsen & Astrup, Oslo.

82

 

Lekter

 

1938

Oslo Vann-og Kloakkvesen, Oslo

83

ms

Liten taubåt for fløting

 

1938

Otra Fellesfløtning.

84

ms

Liten taubåt for fløting

6,5 m

1938

Glommens Fellesfløtning, Fredrikstad

85

ms

Liten taubåt for fløting

7,5 m

1938

Drammens Fellesfløtning, Drammen

86

ms

Ferge på Randsfjorden

14,9 m

1938

Søndre Land Kommune

87

ms HOSANGER I

Passasjer

229 brt

6-1939

Indre Nordhordland Dampbaatlag LL, Bergen

88

mt BIWI
(Beslaglagt av Kriegsmarine i juni 1940)

Tanker

790 brt

2-1940

A/S Gijoh (L. Gill-Johannessen), Oslo

89

mt VERA B
(Beslaglagt av Kriegsmarine i august 1940)

Tanker

443 brt

1939

Skibs-A/S Danmotor
(Vitaly Burkoff), Oslo

90

mt BERTIN
(Beslaglagt av Kriegsmarine i juni 1940)

Tanker

419 brt

05.09.1940

V. Pedersen, Oslo

91

mt BANCO

Tanker

462 brt

02.09.1940

Skibs-A/S Saphir, Stavanger

92

mt ROGN

Tanker

835 brt

23.03.1941

A/S Storli (Rederiet Odfjell), Bergen

93

ms ENOK

Liten taubåt for fløting

6,5 m

1939

Glommens Fellesfløtning,

94

ms KARI

Liten taubåt for fløting

6,5 m

1939

Glommens Fellesfløtning,

95

ms SJULUSPEr

Liten taubåt for fløting

6,5 m

1939

Glommens Fellesfløtning,

96

ms LYKKEKNUT

Liten taubåt for fløting

6,5 m

1939

Glommens Fellesfløtning,

97

mt SANDSGAARD
(Beslaglagt under bygging av Kriegsmarine)

Tanker

789 brt

22.09.1942

Skips-AS Activ (A Gowart-Olsen), Stavanger

98

mt

Tanker

 

1939

Marinens Flyfabrikk, Horten

99

mt FEIESTEIN (Bygget for norsk reder, solgt på bedding til Kriegsmarine)

Tanker

462 brt

6-1941

Halvdan Ditlev-Simonsen, Oslo / Kriegsmarine

100

mt UTSIRE
(Bygget som VILNA, solgt på bedding til Kriegsmarine)

Tanker

468 brt

11-1942

Halvdan Ditlev-Simonsen, Oslo / Kriegsmarine

101

ms BOGNAFJORD

Taubåt

171 brt

24.11.1942

Kriegsmarine, Admiral Norwegen

102

ms RAMFJORD

Taubåt

171 brt

07.01.1943

Kriegsmarine, Admiral Norwegen

103

ms HOPLAFJORD

Taubåt

310 brt

12-1943

Kriegsmarine, Admiral Norwegen

104

ms RAUNEFJORD

Taubåt

308 brt

1-1944

Kriegsmarine, Admiral Norwegen

105

mt FEDJE

Tanker

482 brt

6-1944

Kriegsmarine, Admiral Norwegen

106

mt KINN

Tanker

495 brt

12-1944

Kriegsmarine, Admiral Norwegen

107

 

Lekter

26,5 m

1941

 

108

ms MYRVOLD

Ferge

22,8 m

1946

Feriehjemmet Myrvold

109

ms CEMENT 8

Taubåt

101 brt

1945

AS Christiania Portland Cementfabrik, Oslo

110

ms BARDAL

Stykkgods

499 brt

12-1946

Erling Sannes. Bodø

111

 

Ferge

8,6 m

1945

Kråkerøy Kommune

112

ms JADARLAND

Stykkgods

558 brt

11-1947

Sandnes Aktie-D/S-Selskab Sandnes

113

ms VERA

Fryseskip

718 brt

1948

Skibs-A/S Danmotor (Vitaly Burkoff), Oslo

114

ms BRUVIK

Passasjerbåt

307 brt

7-1949

Indre Nordhordland Dampbaatlag L/L, Bergen

115

ms SJØSPRØIT 2

Taubåt / brannsprøyte

19,5 m

18.03.1953

Oslo Brannvesen, Oslo

116

ms CARL F. HERLOFSEN

Stykkgods

849 brt

2-1948

Scott Hansen’s Rederi
(N. B. Herlofsen), Tønsberg

117

mt ESSO 30

Tankskip

299 brt

4-1948

A/S Petrolea, Oslo

118

 

Lekter

 

1946

Glommens Fellesfløtning, Fredrikstad

119

 

Lekter

 

1946

Glommens Fellesfløtning, Fredrikstad

120a

 

Lekter

 

 

Glommens Fellesfløtning, Fredrikstad

120

mt ESSO 37

Tankskip

299 brt

1950

A/S Petrolea, Oslo

121

mt SAPHIR

Tankskip

1.139 brt

12-1949

Skibs-A/S Saphir (E. Endresen), Stavanger

122

ms SKJÆRHALDEN

Ferge

96 brt

22.06.1948

Fredrikstad-Hvaler D/S A/S, Fredrikstad

123

ms HJØRUNGAVAAG

Pass.-last

395 brt

5-1949

Møre og Romsdal Fylkesbåtar, Ålesund

124

ms ROMSDAL

Passasjerskip

512 brt

6-1950

Møre og Romsdal Fylkesbåtar, Ålesund

125

 

Ferge

10,2 m

1946

Fredrikstad Kommune, Fredrikstad

126

 

Ferge

12,5 m

30.04.1947

Kråkerøy Kommune, Kråkerøy

127

 

Ferge

8,5 m

23.01.1949

Kråkerøy Kommune, Kråkerøy

128

ms WELIN

Tankskip

1.492 brt

1951

Wm. Neumanns Rederi A/S, Bergen

129

mt CASINO

Tankskip

1.510 brt

11-1953

D/S A/S Nurgis (H. Krohn Brekke), Haugesund

130

ms VERMA

Stykkgods

336 brt

01.10.1950

A/S Vestenfjeldske Ruteselskap, Molde

131

ms HAMAR-KAPP-FERJEN

Ferge på Mjøsa

 

26.05.1951

Hamar & Nes D/S-selskap, Hamar

132

mt LANDBREEZE

Tankskip

1.604 brt

10-1954

A/S Sjøfart (T. S. Bendixen), Lillesand

133

mt ESSO 22

Tanklekter

15,0 m

1949

Østlandske Petroleums Co., Oslo

134

 

Lekter

13,0 m

1950

Glommens Fellesfløtning, Fredrikstad

135

 

Lekter

13,0 m

1950

Glommens Fellesfløtning, Fredrikstad

136

 

Lekter

13,0 m

1950

Glommens Fellesfløtning, Fredrikstad

137

mt VAMOS

Tanker

1.090 brt

3-1952

Skibs-A/S Eidsiva (Sverre Ditlev-Simonsen), Oslo

138

ms M. NO. IV

Ferge

8,5 m

1944

Fredrikstad Kommune, Fredrikstad

139

mt ANNE

Tanker

1.192 brt

20.04.1953

Arne Blystad, Oslo

140

ms GREVEN

Taubåt for Tyrifjorden

20,0 m

17.06.1953

Drammenselvens Fellesfløtning, Drammen

141

ms SNØGG

Patruljebåt

15,7 m

1952

Tollvesenet, Oslo.

142

 

Liten taubåt for fløting på Namsen

7, 8 m

1952

Namsen Fellesfløtning, Namsos

143

 

Liten taubåt for fløting

7,8 m

1952

Tovdalsvassdragets Fellesfløtning, Åmli

144

mt

Tankskip

18,0 m

27.06.1957

A/S Norske Esso, Oslo

145

mt KLORINA

Tankskip for klor

112 brt

15.01.1954

A/S Helgeby Bruk, Sarpsborg

146

 

 

12,0 m

26.08.1954

Fredrikstad Kommune Fredrikstad

147

ms AVERØY

Ferge

222 brt

19.06.1954

Møre og Romsdal Fylkesbåtar, Kristiansund

148

ms EIRA

Ferge

224 brt

10.02.1955

Møre og Romsdal Fylkesbåtar, Kristiansund

149

 

Lekter

110 m

14.04.1954

Glommens Fellesfløtning, Fredrikstad

150

ms STOREGUT

Ferge

1.119 brt

12.09.1956

Norsk Transport A/S ( Norsk Hydro A/S ), Oslo

151

ms ROND

Taubåt

21,0 m

28.06.1955

Drammvassdragets Fellesfløtning, Drammen

152

 

 

10,0 m

14.11.1955

Fredrikstad Kommune, Fredrikstad

153

 

 

8,5 m

01.10.1955

Fredrikstad Kommune, Fredrikstad

154

ms GLUTRA

Ferge

262 brt

15.06.1956

Møre og Romsdal Fylkesbåtar, Molde

155

mt BRYNE

Tankskip

492 brt

15.01.1957

Sandnæs D/S-Aktieselskab, Sandnes

156

ms TELEKABEL

Kabelskip

861 brt

1958

Telegrafstyret ( Den Norske Stat ), Oslo

157

 

Ferge

13,4 m

 

Fredrikstad Kommune, Fredrikstad

158

mt BP 27

Tankskip

499 brt

1958

Norsk Brendselolje A/S, Tromsø

159

mt BP 28

Tankskip

499 brt

1958

Norsk Brendselolje A/S, Tromsø

160

ms HVALERFERGEN

Ferge

98 brt

20.06.1959

Fredrikstad-Hvaler D/S A/S, Fredrikstad

161

ms VESLEFRIKK

Passasjerbåt

242 brt

1960

AS Nesodden-Bundefjord D/S-selskap, Oslo

162

ms SKULERUD

Taubåt

 

1960

Haldenvassdragets Fløtningsforening, Halden

163

 

Lekter

11,0 m

1962

Moss Værft & Dok A/S, Moss

164

ms HVALERFERGEN II

Ferge

97 brt

29.06.1963

Fredrikstad-Hvaler D/S A/S, Fredrikstad

165

ms NICOTO

Stykkgods

300 brt

1966

P/R Nicoto (O. Nilsen & Sønner A/S), Fredrikstad

166

ms STELLA NOVA

Fiskebåt

348 brt

1967

Sture Larsson, Öckerö, Göteborg, Sverige

167

ms SULAN

Fiskebåt

354 brt

1967

Leo Sigurdsson, Akureyri, Island

168

ms BASTØ III

Ferge

1.246 brt

1968

A/S Alpha, Moss

169

ms PANAMERICA

RORO

499 brt

1968

A/S Berpa (Odd Berg & Co.), Oslo

170

ms PANATLANTIC

RORO

499 brt

1969

A/S Berat (Odd Berg & Co.), Oslo

171

ms FRØY

Mudderapparat

 

1969

Ing. F. Selmer, Oslo

172

mt GASTON MICARD

Tankskip

1.599 brt

11-1969

Sig. H. Årstad Rederi A/S, Bergen

173

mt MARK
(Skrog fra Båtservice Verft A/S, Vindholmen)

Tankskip

1.599 brt

1-1971

Heyer Schiffahrtsges., ms ‘Mark’ KG, Bremen, Vest-Tyskland

174

mt SKYMARK

Tankskip

1.599 brt

1970

Heyer Schiffahrtsges., ms ‘Skymark’ K.G, Bremen, Vest-Tyskland

175

mt EAMARK  (BS-582 )

Tankskip

1.599 brt

5-1971

Heyer Schiffartsges. ms ‘Seamark’KG, Bremen, Vest-Tyskland

176

ms PANCRIBE (Bygget som bygg nr. 39 ved Aukra Bruk, Aukra

RORO

499 brt

5-1970

A/S Berat (Odd Berg & Co.), Oslo

177

ms TRAILER EXPRESS

RORO

499 brt

4,1971

A/S Berat (Odd Berg & Co), Oslo

178

ms LANDMARK

RORO

499 brt

9,1972

Klosters R/A (Lauritz Kloster), Oslo

179

ms SAILORMARK

RORO

499 brt

6,1972

Thycelius Schiffartsgesellshaft (Heyer & Tunnecke), Bremen, Vest-Tyskland

180

ms NANOMARK

RORO

499 brt

10,1972

Schiffahrtsges. Heyer, ‘Nanomark’ KG, Bremen, Vest-Tyskland

181

mt WAVEMARK

Tankskip

1.599 brt

2,1972

ms ‘Wavemark’ Heyer Schiffsfartsges.KG,Bremen

182

mt SUNMARK (

Tankskip

1.599 brt

30.06.1972

Thucelius Schiffartsgesellshaft (Heyer & Tunnecke), Bremen, Vest-Tyskland

183

ms CEMENT KING

Sementbulkskip

2.929 brt

4,1973

Halkis Cement Co., Piraeus, Hellas

184

ms CEMENT QUEEN

Sementbulkskip

2.931 brt

9,1973

Halkis Cement Co., Piraeus, Hellas

185

mt JOARCTIC

Tankskip

4.522 brt

01.06.1974

Lars Rej Johansen Rederi, Oslo

186

mt JOALASKA

Tankskip

4.522 brt

19.11.1974

Lars Rej Johansen Rederi, Oslo

187

mt JOATLANTIC

Tankskip

4.522 brt

30.04.1975

Lars Rej Johansen Rederi, Oslo

188

mt JORAVN

Tankskip

5.886 brt

03.10.1975

Kristian Ravns P/R, Narvik

189

mt JOASLA

Tankskip

5.895 brt

23.04.1976

I/S Joasla (Lars Rej Johansen Rederi ), Oslo

190

mt JOAKER

Tankskip

5.885 brt

15.10.1976

Lars Rej Johansen Rederi, Osl

191

mt CAMACARI

Tankskip

5.722 brt

6-1977

Empresa Moraes de Nav. Costeira S.A., Rio de Janeiro, Brasil

192

mt ALAMOA

Tankskip

5.722 brt

1-1978

Empresa Moraes de Nav. Costeira S.A., Rio de Janeiro, Brasil

193

ms COSTA RICA

RORO

1.597 brt

11.08.1978

Linea Nav. Pan Atlantica S.A., San Jose, Costa Rica

194

ms COSTA AMERICA

RORO

1.597 brt

16.02.1979

Linea Nav. Pan Atlantica S.A., San Jose, Costa Rica

195

ms BERGHAVN

Mudderapparat

539 brt

12.02.1980

Kystdirektoratet, Oslo

196

ms DJUPHAVN

Mudderapparat

225 brt

3-1982

Kystdirektoratet, Oslo

197

ms MAGNUS VIKING (Ferdigbygget ved Framnæs mek. Værksted A/S) Sandefjord)

Supplyskip

1.451 brt

28.06.1982

K/S Viking Supply Ships A/S IX, (Bendt Rasmussen), Kristiansand

198

ms MARTIN VIKING (Ferdigbygget ved Framnæs mek. Værksted A/S) Sandefjord)

Supplyskip

1.451 brt

10.03.1983

K/S Viking Supply Ships A/S IX, (Bendt Rasmussen), Kristiansand

Glommen Mekaniske verksted A/S ble etablert på Kråkerøy ved Fredrikstad av Johan Hansen (1865–1937) i 1898 som «Fredrikstad Armaturfabrik». En gikk snart over til skipsreparasjoner og skipsbygging og GMV var i nesten hundre år Fredrikstads nest største skipsbyggeri. På det meste arbeidet 330–350 mennesker ved GMV.
GMV ble gjennom 3 generasjoner drevet av familien Kylstad-Hansen, men ble på slutten av 60-tallet solgt til A/S Ankerløkken Verft som grunnla «A/S Ankerløkken Verft Glommen». På 80-tallet var det slutt, som så mange andre verft gikk de konkurs.
Etter konkursen ble området kjøpt opp av to lokale investorer. Det er senere utviklet til et handels, kontor og boligområde. (Kilde: wikipedia.org)