Sarpsborg Mek Verksteds 4200 tdw linjeskip

Sarpsborg Mek Verksted på Greåker hørte tillandets nyere skipsverft, anlagt i 1917 som Jernbeton Skibsbyggeri AS og reorganisert under nytt navn i desember 1919. I mellomkrigsårene ble det trolig bare levert lektere og mindre fartøyer, og først i 1939 ble det inngått kontrakt på bygging av et tankskip på 900 tdw. Under krigen kom verkstedet til å bygge seks små tankskip for tyskerne. I sluttfasen av krigen kom verkstedet i kontakt med skipsreder Aug F Christensen, Åsgårdstrand, som gjennom Rederi-AS Poseidon bestilte to dampskip på 2500 tdw og i 1945 også to på 4100 tdw; de to siste tiltenkt navnene Delmonte og Delmar.

Imidlertid ble de tre første, byggenummer 16, 17 og 18, solgt i 1946 til Fearnley & Eger, og det første av dem levert som godsruteskip Medoc i desember 1947, mens nr 17 skulle bygges på 4100 tdw. Byggenummer 19 ble solgt til Det Bergenske Dampskibsselskab, men gikk i desember 1947 videre til Th Brøvig, Farsund, og i juli 1950 til Bachke & Co, Trondheim.

 

Ved levering av Medoc hadde verkstedet derved tre skip på 4100 tdw i ordre, skip som skulle bygges som velutstyrte linjeskip. Konstruksjonstegningene var levert fra konsulentfirmaet Knud E Hansen i København, men tilpasset av verkstedet til rederiets krav.

 

Skipene ble bygget med to gjennomgående  dekk, tre lasterom og fem luker. I luke 3, i forkant av maskinskottet lå en stor dyptank. Innredningen midtrskip var tilstrekkelig for offiserer og 12 passasjerer, mens under ordnet mannskap bodde akter i poop’en, for det meste i enmannslugarer.

Maskineriene ble levert fra Burmeister & Wain, 6-sylindrete maskiner på 3050 bhk.

 

Det første skipet tok form på beddingen og ble levert 12 juli 1949 som Fernfiord; den eneste gang dette navnet har vært brukt i Fearnley & Eger. Under prøveturen kom skipet opp i 15,45 knop, før det satte kursen sørover for å slutte seg til Fern-Ville Mediterranean Line mellom Den amerikanske østkysten og Middelhavet.

 

I mellomtiden hadde verkstedet sikret seg bestillinger på to søsterskip fra et jugoslavisk rederi (byggenummer 20 og 22), men disse ble i 1950 overtatt av Ivarans Rederi, mens Fearnley & Eger kontraherte ytterligere to skip som ble forlenget med noen spanterom på tilsammen 9 fot (nr 24/25). Medvirkende til kontraheringene var nok relativt snarlig leveranse av de to til Ivaran, samtidig som kontraheringsstoppen i 1950 fremdeles hindret kontraheringer i utlandet.

 

Av disse skipene  ble nr 22, levert som Buenos Aires i september 1953, 5 fot lenger enn de foregående og utstyrt med en noe kraftigere maskin. Begge Ivaran-søstrene hadde noe mer moderne linjer i overbygningen og dessuten bompost på fordekker hvor Fearnleys hadde kraner.

Fearnley & Egers fire skip falt derfor i to grupper, nr 17/18 Fernfiord og Ferngrove i 1949/50, og nr 24/25 Fernriver og Fernspring i 1954/55 som altså var 9 fot lenger, kadde litt sterkere maskineri og mer moderne linjeføring.

 

nummer

kbft

skrog

maskin

 

grain

 

 

nr 17-20

274

362.8/48.3/17.8 ft

M6 3050 B&W

nr 22

290

367.0/48.3/17.8 ft

M7 3550 B&W

nr 24-25

287

371.1/48.3/17.8 ft

M7 3550 B&W

 

De syv søstrene fra Sarpsborg kom alle til å seile i linjefart. Feren-skipene gikk primært i linjen mellom USA og Middelhavet i samseiling med A F Klaveness & Co, som på sin side fikk bygget fire tilsvarende skip ved Helsingør Skibsværft.  Ivarans to ble satt inn i Ivaran Line mellom USA og Brasil/Argentina, fulgt av noen oitt større skip fra Fredriksstad Mek Verksted. Og endelig ble Bachke & Co’s Vigrid drevet på T/C i amerikanske farvann og kom således til å seile for mange linjerederier.

 

Fearnley & Egers skip ble trukket ut av linjen i 1963/64 og solgt, mens Ivaran holdt sine gåpende til 1970/72. Det siste i trampfart under norsk flagg var Notos (ex Ferngrove), som fra 1963 til 1972 var eiet av Valdemar Skogland i Haugesund.

 

Nr

skip

brt

tdw

levert

s norsk

solgt

17

Fernfiord

2755

4240

7.49

 

64 Hellas

18

Ferngrove

2748

4240

5.51

Notos

72 Kypros

19

Vigrid

2671

4300

5.51

Rosto

65 Sverige

20

Santos

2672

4220

4.52

 

70 Liberia

22

Buenos Aires

2756

4260

9.53

 

72 Hellas

24

Fernriver

2859

4310

9.54

 

65 Ø-Tyskland

25

Fernspring

2858

4340

10.55

 

65 Panama

Fernfiord (1949) 17 A 20

MS FERNFIORD 1949

 

1954 Fernriver 17 A 24

 

FERNRIVER 1954