Neptuns 4400-tonner singledekker 1969-73

Etter serien av konvensjonelle 2200-tonns shelter- og singledekkere fra VEB Schiffswerft Neptun i Rostock, kom verftet og de samme norske rederier til enighet om en serie på vel 4000 tdw av en mer radikal konstruksjon.

Konstruksjonen var tydeligvis utviklet i Rostock, men med sterke føringer fra de norske rederiene gjennom deres konsulent, ingeniør Nils B Pran i Oslo. Konseptet var et bulkskip med meget store luker og ”åpne” lasterom, med speilhekk og utstyrt med kjørbar gantrykran. Dette var åpenbart inspirert av Star Shippings åpne skip bestilt fra Kockums på samme tid.

 

Som ved den forrige serien fra Neptun ble det spesifisert vestlig utstyr som MaK hovedmotorer, hjelpemaskineri, luker, navigasjonsutrustning osv. En del leveranser ble også organisert fra Norge. Av dette var gantrykranene fra Munck det viktigste, Munckloader type C med løftekapasitet på 10 tonn og som kunne utstyres med grabb, tømmerklo og rotoskive for container-håndtering. Kranene ble bygget i Langesund, hvor Sverre Munck AS hadde overtatt Langesunds mek Verksted i 1967.

 

De første kontraktene må ha blitt klare i mai 1967 for tre skip, ett hver til Lars Rej Johansen, Strandheim & Stensaker og J Brunvall. Det ble samtidig inngått opsjonskontrakter for 3+3 skip som skulle erklæres med 6 måneders mellomrom.  Som tidligere var kontraktene inngått til gunstig pris og finansiering med 80 prosent kreditt over 10 år til rimelig rente.

 

Første skip i serien gikk til Strandheim & Stensaker i Bergen som Hansel, levert i januar 1969. Den hadde en lengde på 315 fot og dw-tonnasje på 4020 på 23’7” dypgang. I maskinrommet satt en 8-syl 3000 bhk MaK, og bemanningen etter oppmykingen av bemanningsreglene samme år ble på 18 mann. Fart på last var rundt 13 knop.

Deretter fulgte Bruni i mars til J Brunvall, mens det tredje, Jowood til Lars Rej Johansen, først kom som nummer 6 i serien, i februar 1970.

 

På dette tidspunkt var neste pulje for lengst levert, de som var bestilt i november 1967 og var forlenget med 22 fot. Første skip ut var Hansa-Nord til Strandheim & Stensaker som kom i september 1969. Lasteevnen var nå kommet opp i vel 4400 tdw. Den større lengden gav to tilnærmet åpne lasterom med  luker på 85x35 for. Disse hadde en container-kapasitet på 122 TEU, hvorav 90 i rom og 32 på dekk.

I mai 1969 kom meldingen om at det var erklært opsjoner og tegner kontrakter for ytterligere 10 skip for norsk regning, i tillegg til de 6 som allerede var levert eller under bygging. Senere skulle ble komme ytterligere to skip til.

 

nummer

brt

tdw

skrog

maskineri

451-453

2888

4100

315.2/48.0/20.1 ft

8cy MaK 3000 bhk

454-459

3100

4400

337.2/48.0/20.0

8cy MaK 3000 bhk

447-450*

3100

4400

341.7/48.1/20.0

8cy VDR 3200 bhk

460-467

3100

4400

341.7/48.1/20.0

8cy VDR 3200 bhk

* skip for østtysk regning

Ved siden av de 16 som var bestilt for norsk regning ble det også lagt opp fire skip for østtysk regning til VED Deutsche Seereederei, Rostock, byggenummer 447-450, utstyrt med østtyskbygget hovedmotor og Vellebommer.  Av disse ble den første solgt til norsk rederi og ble levert som Bergfalck i februar 1970. Den er således litt utenom tur og introduserte både litt større skroglengden og østtysk hovedmotor. De tyske fikk dypere nedløastiong og derved tdw på 5200 tdw.

 

Etter de to første leveransene til norsk regning kom de 9 følgende til å bli finansiert gjennom tysk kommandittselskaper og registrert i Tyskland, mens drift og befraktning ble foretatt fra Norge. Det medførte at skipene ble tysk bemannet de første årene, men dette ble endret fra 1972/74 etter at de fleste ble flagget ut til Singapore. De fikk da norske offiserer og filippinsk mannskap.

 

Skipene viste seg effektive til bulklaster og spesielt til trelast. Imidlertid var erfaringene med Munckloaderne at de gav dårlig regularitet, bl a grunnet større påkjenninger om bord i små skip. Etter byggenummer 462 ble de 5 siste i stedet arrangert med Hägglund dekkskraner for 12/24-tonns løft. Det ble Hanseat og Hanseatic til Strandheim & Stensaker og Brunhild og Brunvard til Brunvall, mens Ringfalck, som satte punktum for serien i januar 1973 igjen fikk Munckloader.

Skipene som var utstyrt med Munckloadere ble senere gjort om til rene ”gearless” bulkskip.

 

Neptun-serien på 4400 tdw viste seg som anvendelige og solide skip.

Problemet i norsk eie var stivbeint praktisering av bemanningsreglene. Siden skipene ikke var bygget som paragrafskip og ikke fikk gjennomslag for dispensasjoner, ble bemanningen øket til 20 mann og til hele 22 for Brunvard ved salget i 1977. Under de vanskelige år fra 1975 ble det umulig å kunne drive skipene under norsk flagg uten å pådra seg store tap. Dette førte til at Falckship måtte melde oppbud i 1977 og Nord-Transport gikk konkurs to år senere.  I dag kan en 4000-tonner drives med 10-12 manns besetning.

 

Av denne grunn var samtlige solgt innen 1980.

Skipene skulle imidlertid få lange liv etter sin norske ungdom. Flere havnet senere i italiensk eie og gikk derfra til Syria, hvor shippingmiljøet i Tartous og Tripoli har drevet med eldre skip i fart på Middelhavet og Svartehavet. Fremdeles skal det være fire skip som fortsatt eksisterer i dette området.

 

Nr

Navn

tdw

lev

flagg

andre norske

salg

451

Hansel

4020

1.69

 

 

5.74 UK

452

Bruni

4165

3.69

 

 

2.74 UK

453

Jowood

4173

2.70

ty >74 Sing

 

12.78 Singapore

454

Hansa-Nord

4409

9.69

ty >72 Sing

 

6.79 Cayman Isl

455

Jenka

4400

10.69

ty >71 Sing

 

10.74 UK

456

Flower Boy

4340

12.69

 

 

11.73Liberia

447

Bergfalck

4280

2.70

ty >72 Sing

 

75 Canada

457

Hansa-Trade

4409

3.70

ty >72 Sing

 

8.79 US

458

Samba

4410

8.70

ty >72 Sing

Mambo

7.74 UK

459

Jopulp

4400

10.70

ty >74 Sing

 

7.75 UK

460

Hansa-Bay

4440

1.71

ty >72 Sing

>3.75 No

3.79 Sverige

461

Rumba

4406

3.71

ty >72 Sing

>2.75 Janja

12.78 Sverige

462

Vestfalck

4300

6.71

 

 

2.78 Hellas

463

Hanseat

4390

9.71

 

 

11.72 Singapore

464

Brunhild

4385

11.71

 

 

5.77 Sverige

465

Hanseatic

4275

4.72

 

 

2.79 Hellas

466

Brunvard

4300

6.72

 

 

12.77 Sverige

467

Ringfalck

4460

1.73

 

 

3.78 Panama

 

 

 

 

 

 

 

448

Neuhausen

5121

1.72

VEB Deutsche Seereederei

 

449

Radeberg

5272

10.72

VEB Deutsche Seereederei

 

450

Kosterfelde

5122

12.72

VEB Deutsche Seereederei

 

Neptun 4400 Drw