Moss 4000/5900 tdw shelterdekker 1951-62

De første 10-15 år etter Andre verdenskrig var mellomstore shelterdekkere med god fart og utstyr en interessant skipstype for befraktning i amerikanske farvann og til linjefart. De utgjorde en ganske betydelig del av tørrlastflåten og fantes i en slags standardstørrelser rundt 2500 tdw, 3600 tdw og 5500 tdw. På dette markedet kom Moss Værft & Dok til å levere en gruppe på 12 skip, foruten at et søsterskip ble bygget på Haugesunds Mek Verksted.

Selv om denne typen ble bygget fra 1950 til 1962, så begynner historien midt på 30-tallet. Moss Værft & Dokk bestilte da fra skipkonsulentfirmaet Knud E Hansen i København tegninger til et moderne dampskip på 4000 tdw, arrangert med lang bro (shelterdekk over rom 2 og 3). Det lyktes verkstedet å få kontrakter på bygging av tre slike skip, Bennestvet og Bertha Brøvig levert i 1936/37 til Th Brøvig, Farsund, og Bill i 1939 til AS Bill (L Gill-Johannessen & Co), Oslo.  Dette var moderne oljebrennere med god kubikk og ventilerte lasterom.

 

Etter krigen kunne Moss Værft & Dokk markedsføre et noe større skip, 18 fot lenger og 1 fot bredere, bygget som åpen shelterdekker, også basert på tegninger fra Knud E Hansen. I første omgang ble det inngått kontrakter for to skip i 1947/48, fulgt av ytterligere to i 1950/51.

Den første levering av typen av Bonita i oktober 1951 til AS Uglands Rederi, Grimstad. Den ble fulgt av to søsterskip bestilt av Hjalmar Bjørge-gruppen, Dalheim og BJørgsund og enda ett til Ugland i 1954, men nå med Werkspoor dieselmotor, igjen som Bonita siden de tre første var solgt til Tyrkia.

 

I 1954 fikk Moss utarbeidet en type som var lik i skrog og arrangement, men forlenget med 18 fot, forsterket til konvertibel shelterdekker og lagt opp for dieseldrift. I løpet av 1954/56 ble det tegnet kontrakter for seks slike skip ved Moss, samt ett som skulle bygges ved Haugesunds Mek Verksted. Prismessig ser byggeprisene ut til å gå fra NOK 11 til 14 millioner.

Deretter ble det i 1959 plassert ytterligere to kontrakter, hvorav den siste ble levert i 1962 etter at Kværner Brug året før var kommet inn som ny eier av Moss Værft & Dokk.

 

Denne ”Mossetypen” var bygget som tradisjonell  shelterdekker med fem rom og luker, med maskineri og innredning midtskips og lugarer i poopen akter. Forut var det lagt opp en kort bakk i halv dekkshøyde.  I hvert fall leveransene fra 1956 hadde stålluker både på vædekk og mellomdekk.  Rommene hadde ellers ventilasjon for stykkgodslast. Riggen bestod av 10 5-tonns bommer og en for 25-tonns tungløft.

Motorskipene fikk ulike motortyper på 3800-400 bhk. Mabella med sin 4000 bhk Götaverken-maskin oppnådde 16.88 knop på prøvetur, men ellers lå vel vanlig fart på på rundt 14.5 knop.

 

skip

tdw

skrog

maskineri

lev 51-53

4050

337.3/322.4pp/48.7/18.2 ft

4-syl compound

Bonita

4150

337.3/322.4pp/48.7/18.2 ft

M5 Werkspoor

lev 57-62

4900/5800

355.0/340.4pp/48.7/18.2-28.2

div motortyper

Denne skipstypen egnet seg særlig godt for amerikansk fart, primært på T/C til linjerederier og industribedrifter i fart mellom Canada, Mellom-Amerika og USA. Dette markedet fikk en knekk rundt 1958/59 og ebbet deretter gradvis ut. Fra USA ble skipene ofte sluttet hjem til Europa for dokksetting og klassing. På veien tilbake ble de gjerne sluttet til KNSM eller andre linjerederier på T/C fra Kontinentet tilbake til Mellom-Amerika.

Av de 10 som seilte under norsk flagg i 1960 ble solgt til Øst-Tyskland i 1963/64. Bonita, Snefjeld, Nardo og Sundove fortsatte vesentlig i amerikansk og transatlantisk fart frem til 1968/70, mens Susanne av Bergen seilte mye av tiden i asiatisk fart. den skulle også bli den siste undr norsk flagg og ble først solgt våren 1973.

 

skip

tdw

lev

senere norsk

avhendet

ds Bonita

4050

10.51

 

11.53 Tyrkia

ds Dalheim

4050

10.52

 

9.54 Tyrkia

ds Bjørgsund

4050

10.53

 

7.53 Tyrkia

ms Bonita

4150

7.54

 

2.68 Hellas

ms Nardo

5900

4.57

 

2.68 Singapore

ms Snefjeld

5890

9.57

 

1.67 Hong Kong

ms Arctic Tern

5870

2.58

 

12.64 Øst-Tyskland

ms Sunima

5850

6.58

 

11.64 Øst-Tyskland

ms Arctic Gull

5820

5.59

 

11.64 Øst-Tyskland

ms Mabella

5875

1.60

Spurt, Sundove

1.70 Hellas

ms Røga

5885

9.60

 

8.62 UK

ms Nyco

5954

1.62

 

2.63 Øst-Tyskland

ms Susanne

5840

3.57*

 

3.73 Panama

Snefjell (1957) Drw