50 BELFRI

Belships Co Ltd, kontrollert av J J Lorentzen-gruppen, overtok Belfri våren 1948. Skipet ble ombygd til motorskip i 1953, men solgt i 1960.
ds BELFRI LNOZ
7244g 10670d 441.5oa/422.8/57.0/34.8 ft
tweendecker  5ha 562/499 gb NV 4.48
T3 2500 ihk 11 kn  Willamette Iron & Steel Corp, Portland Ore
10.1943 Houston Shipbuilding Corp, Houston Tex -89
US War Shipping Administration, Washington/Houston
THOMAS W GREGORY
3.1948 Belships Co Ltd Skips-AS, Oslo, lev Portland Ore
1949 od BELFRI
5.1954 ob ms ved SA Ansaldo, Genoa:  7287g M6 3600 bhk 12 kn Fiat
5.1960 St Lawrence Co Inc, Panama for GBP 190.000 od ROMANCE
10.1969 Brannskadet oktober 1969 i maskinrommet i Napoli,
stor skade/kondemnert
4.1970 Til Brodospas for opphugging, ankom Split 10.4.70

 

Belfri (1943) Oslo

Belfri losser kull i Oslo, foto Per-Erik Johnsen

Under: Etter ombygging til motorskip, Alex Duncan

Belfri (1943) Nyere