Cedar 1963

Rederiet Odfjell, Bergen, bestilte to skip av typen fra Götaverken; det første ble levert som Cedar i mars 1963

Cedar (1963) Fotoship

Over: Fotoship

Under: Foto Alex Duncan

Cedar (1963)

 

Under som indisk Jag Anand, foto Arne Sognnes

Jag Anand - India, 1963  Ex Cedar  Foto Arne Sognnes

ms CEDAR JXVI

11070g 16000d, 508.0/68.2/38.9 ft

2d MA 6ho/ha 829/752 gb NV

M8 7500 bhk GV

3.1963

AB Götaverken, Göteborg -779

 

k 5.1961

 

Skibs-AS Hassel (AS Rederiet Odfjell), Bergen

2.1968

Great Eastern Shipping Co Ltd, Bombay for USD 2.400.000, lev 4.68 od JAG ANAND

6.1976

Afales Shipping Co, Piraeus for USD 3.100.000 od TRITON

4.1978

Afales Cia Naviera SA, Piraeus od SWAZI MAIDEN

4.1979

od TRITON

4.1986

Bonora Shipping Ltd, Piraeus/Valletta, od QUATRO BAY

6.1986

Til opphugging, avgikk Singapore Roads 12.6.86 ankom Shanghai 10.7.86.