M/S TYR OG ELG

I årene 1925-31 ble det bygd en type motordrevne trampskip i størrelsen 6-7000 tdw med særpreget ”lang bro”, altså singledekkere med shelterdekk over luke 3 og 4. Dette var anvendelige og økonomiske skip, 10 knops fart, som kunne ta både bulk og stykkgodslaster og til nød brukes i linjefarten. De ble i stor grad sluttet på certepartier av en viss varighet, eller trip-charter last for last.

Tyr (1928) Vanc (8. 1934) Walter E Frost

Over: ms Tyr fotografert i Vancouver i august1934 av Walter E Frost

 

Et rederi som hadde to slike skip var Thorvald Hansen i Oslo, opprettet på Lyngør rundt århundreskiftet og forflyttet til Oslo i 1927. DS AS Bjørn fikk levert ms Tyr (6870 tdw) fra Götaverken i januar 1927 og Elg fra samme verksted i april 1930. Skipene var å regne for søsterskip, selv om Elg hadde shelterdekket trukket litt lenger akterover og således større kubikk.

Rederiet ble drevet av Arne Bjørn-Hansen (1892-1960), som også fikk den vanskelige oppgaven som president i Norges Rederforbund i 1940-45.

Tyr gikk tapt ved krigsforlis i mars 1942, senket 9 mars av U-96 etter at den hadde falt ut av konvoyen på reise vestgående fra Loch Ewe i Skottland til Halifax. Hele mannskapet kom i båtene, men den ene av de tre, med 13 mann inklusiv skipsfører Jens Eidbo, ble borte.

 

Elg (1930) Lev

Elg på prøvetur våren 1930, fortsatt under svensk flagg.

 

Etter krigen kom Elg til å være rederiets viktigste skip. Den gikk for Wilh Wilhelmsen i linjefart frem til februar 1948 og ble deretter sluttet til Canadian Gulf Line hvor den ble gående i 10 år, vesentlig med trelast fra Canada til USA og Storbritannia. I januar 1959 kom den hjem til Oslo for opplag, og ble her solgt og levert til freske kjøpere 18 juni samme år.

Som gresk Rinoula kom den igjen i trampfart og holdt det gående til mai 1967, da den grunnstøtte 27 mai utenfor Terschelling på reise fra Mormugao, Brasil, til Emden med malm. De kom flott, ble slept til bestemmelseshavn, losset og kondemnert. Siste reise gikk uner slep fra Emden til Bremerhaven for opphugging.

 

Elg (2. 1956) Opedal Liten

Elg under lossing av trelast i London, foto NSS-Opedalssamlingen

 

Rinoula (1930) Elg Hull Charlie Hill

Sim gresk Rinoula ipå 1960-tallet. Foto Charlie Hill