Havørn 1949

Havørn levert i desember 1949 til rederiet P Meyer, Oslo, representerte det neste utviklingstrinn av serien fra Eriksberg.

Havørn (1949) Lev

 

Over: Havørn ved levering, foto fra verksteder

Under: Et foto fra samme vinkel mens skipet var i fart, Alex Duncan

Havørn (1949) A Duncan

 

Under: Som Luksefjell i Grønlia, Oslo. Foto Per Erik Johnsen

Lundefjell (1949) Havørn

ms HAVØRN LKFB

4944g    8375d, 434.9/58.1/25.5 ft

2d  5ha 543/497 gb NV

M7 5650 bhk Eriksberg-B&W, 15 kn

22.12.1949

Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg  -391

 

k 3.46, NOK 11.5m

 

AS Havtor (P Meyer), Oslo

11.1964

AS Luksefjell & AS Rudolf (Olsen & Ugelstad), Oslo for GBP 300.000, od LUNDEFJELL

2.1970

AS Liv (Arne Østensjø AS), Haugesund for USD 600.000, del 21 feb 1970, od PAX

2.1974

Ødelagt av brann 19 feb 1974 i Shanghai, forlatt utbrent. Kondemnert.