Granville 1962

Granville var den andre av bestillingene fra 1956, levert i 1962 fra Eriksberg.

 

 

ms GRANVILLE JXRH

5267/7392g 8000/9650d, 451.8/58.1/25.0-35.8 ft

2d  5ho/ha 520/478 gb NV

M6 7500 bhk Eriksberg-B&W, 16 kn

3.1962

Eriksberg Mek Verkstads AB, Göteborg -537

 

k 12.56

 

Skibs-AS Siljestad (A F Klaveness & Co AS), Oslo

 

Linjefart til 2.1964, deretter TC

11.1962

Kolliderte 29 nov 1962 med pier i Vancouver

11.1967

Everett Orient Line Inc, Monrovia, od TAMURAEVERETT

6.1983

Til ophugging Taiwan for USD 80.00/ldt , ankom Kaohsiung 27 juni 1983.