Skipets årsmøte 26-28 april

Skipets årsmøte 26-28 april

Foreningen Skipet gjennomførte sitt årsmøte dagene 26-28 april i Oslo, med tilhold på Norsk maritime Museum på Bygdøynes. Takket være stor hjelp fra museets venneforening ved Bjørn pedersen og Erik Bergman som festkomite kunne vi legge seminar, lunch og selve årsmøtet til museet, med lørdagens festmiddag i Oslo Sjømannsforening. Et hyggelig og vellykket årsmøte.
Skipets årsmøte 26-28 april
Bjørn Pedersen ønsker velkommen til museet

Bjørn Pedersen ønsker velkommen til museet