POLLO

Pollo (19980 tdw) var bygget i 1960 som Mobil Apex på Alex Stephen & Sons i Glasgow for Mobil Oil. Kondemnert etter eksplosjon i St Croix i 1969 og kjøpt av Svend Foyn Bruun, Tønsberg. Slept til Framnæs og reparert som Pollo med ny hovedmotor. Under reparasjonen omkom 12 arbeidere i en tragisk ulykke ved utløsning av CO2-anlegget. Skipet seilte inntil salg i 1977. Foto via Dag Bakka jr