Ukjent fruktskip

Banandamper fra BMV ca 1900 - men hvilken?

Ukj Fruktskip (1902)