Lite dampskip på Vågen

Et lite dampskip på Bergen havn. Flushdekket. Kan det være ELISA fra Alvøen?

Foto via Viggo Nonaas

 

DS Ukjent Bergen Før 1904 Utsnitt2 Pk Hulda Bentzens Forlag Vnonås Samling