Skipet 4.2014

Skipet nr 4.2014 ble utgitt i desember.

Hurtigruten Nordstjernen, vrak

Slik hviler Nordstjernen i Raftsundet. Foto Frank Bang

 

Fra innholdet:

- Nordstjernens forlis i 1954

- Rederiet Halfdan Ditlev-Simonsen & Co , del II

- Med Estrella til Syd-Amerika

 

og mye mer

 

Estrella på vei inn til Halden, foto Per Strande

Strande Per 06033