Skipet 4.2013

Så foreligger omsider Skipet 4.13, riktignok noe forsinket etter juleposten.

I dette nummeret går vi videre på historien om rederdynastiet Staubo Ditlev-Simonsen, med artikkelen om John P Pedersen & Søn fra starten i 1897 inntil ca 1975.

I tillegg kan du lese om kanonbåten Sleipners grunnstøtming ved Nesodden i 1899,  og om veteranskipet Hamen og dens søstre som kom i norsk eie.

Fra sjømannslivet på 80-tallet har vi Tor Arne Westerlunds historie som førstereise med ms Havfalk i 1980.

Videre om Mosterhamn, fergen Skutvik-Svolvær og de faste spaltene.

 

Under:

Fred Olsens Bonanza i Vancouver på 50-tallet, fra glimt av fred Olsens Pacific-linje.

 

Bonanza (July 7, 1956) i Vancouver