Skipet 3.2013

Fra innholdet

Første del av historien om Staubo- og Ditlev-Simonsen-rederiene

Fra bulkskip Jagona 1962

Inferno i Nordsjøen og hummerfarten fra Søgne til Boulogn

Veteranskipet Polarstar

Minner fra Englandsbåten

Dessuten ds Stord 1 100 pr, fra FjordSteam, Kystens landsstevne, samt de faste spaltene.

Under: Fra FjordSteam, foto Helge Sunde