Innhold nr 3 2017

Av innhold finner du:

Hendelser sommeren 2017

Rederietablering i Nord-Norge 1952-60

Linjefart med Booker Valiance

Hvalkokeriet Sir James Clark Ross (1)

Kystens ærespris til Værdalen

Fra lokalbåten Arne 1866 til fraktebåt Tanga

 

Og ellers faste spalter og mindre artikler