Booker Valiance med undertegnede og Tortola i bakgrunnen