Skipet 1.2014

Skipet 1.14 forelå i postkassen i begynnelsen av mars, og redaksjonen håper at alle medlemmer nå har mottatt det.

Det viktigste saker denne gang er:

- Møtested Göteborg, om årsmøtet der 23-25. mai

- Ditlev-Simonsen-rederiene del I, frem til 1945

- Førstereis som maskingutt, med mt Norsk Barde

- Bremnes, i lokalrutefart fra Bergen til Austevoll, Fitjar og Bremnes

- Glimt fra Trondheim

 

Og dessuten faste spalter. Tilsammen 64 sider + skipsmatrikkel og årsmøtepapirerer.

 

Under: Et nostalgisk glimt fra Göteborg i mai 1965. Foto Giovanni Trimboli

 

Göteborg Stenpiren Giovanni Trimboli