Skipet 1 /2016

Skipet 1 /2016

Skipet 1 /2016

Innhold

02 Horisont
6 Norske kulturminner i Antarktis 8 Sjøfartsbyen Larvik

10 Pionerår i fergefart: Peter Wessel
14 Christian Nielsen & Co, Larvik
18 Melsom & Melsom, Larvik
26 DS Ranen – en legendarisk kysttraver 32 Barken Caroline av Kristiansund

35 Nova Scotia-skonnert «Minna» 38 Opplag i Kongshavn
40 Historiske havnemiljøer
42 De minste stålbåtene i frakte åten 44 Drivgods

45 NSS lokalforeninger 46 Medlemsnytt
48 Røkesalongen
56 Observasjoner

60 Retro
61 De gamle dronninger