Styret

NSS Østlandet omfatter medlemmer i Oslofjordregionen, Vestfold og Telemark. Foreningen arrangerer to månedlige møter hvert halvår.
  • Erik Bergman – formann
  • Ragnar Iversen
  • Bjørn Pedersen
  • Reidar Andersen
  • Tom Bjørge Jensen

Einar Onsøien er regnskapsfører og Bjørn Fretheim revisor