90 RY

Ry

RY

Fra Bentsen & Sønner i Nye Hellesund kom RY ut høsten 1963 til Hvide & Schjøtt i serien av rasjonelle 99-tonnere. Den fikk en kort og dramatisk historie da den forliste som standbybåt i Nordsjøen i 1969.

Les mer…