SØLVE

Den lille britiske lastebåten MARIE fra 1904 ble kjøpt til Norge i 1950 som SVINØR og kort etter omdøpt SØLVE. Den ble ombygd for norske forhold i 1951 og kom til å gå mye i lasterute. Ut av fart på 90-tallet og kondemnert, uten nærmere angivelse.

Sølve (7. 1973) Lte Db

Sølve i Bergensleden i juni 1973, foto Dag Bakka jr

SØLVE LNZC
99/65 150 tdw 82.8/19.8/8.1 ft
2-syl 80 hk Skandia
1904-08 W Chalmers & Co, Rutherglen -141
MARIE ukjent forhistorie
opr 105 brt, compound maskin
1935 James MacBrayne, Glasgow
fishcarrier
1946 Clyde & Campbeltown Shipping Co (J M MacIntyre), Glasgow
1949 McKinney & Rafferty,Glasgow
1950-01 SVINØR Thorbjørn Olsen m fl, Svinør, Mandal
1950-12 SØLVE AS Kolnes (Erik Lindøe), Haugesund
1951-01 levert ombygd motor ved Brødrene Lothe, Haugesund:
99/65, 80 hk Skandia
1951-07 TC til AS Alpha, lasterute Oslo-Moss
1952-04 Peder B Røksund m fl, Mosterhamn
1953 ombygd Haugesunds Slip
lasterute Bergen-Stavanger
1969-02 Otto K Espeland, Mosterhamn
1974-04 Knut Syvertsen PR, Fredrikstad
1976-09 PR Johan & Arne Breisnes, Aurland i Sogn
1977-05 PR Johs & Jan Vik, Stamneshella, reg Bergen
1984-01 PR Naustvik & Bærøy (Johan Naustvik), Vormedal
1986-04 Arnt Steindal, Haugesund
opplagt i Smedasundet
1987-09 Olaf Frøyland, Førdesfjorden
1991-04 Nils H Nilsen AS, Båtsfjord
ut av fart
2000-08 slettet som kondemnert

Sølve 1904 Db

Sølve i kjent stil, Dag bakka jr

Sølve (1904) Karmsund

På Karmsundet

Sølve Opr

Som Marie i opprinnelig stand, via Kjell B Sønstabø