SOLVANG III

Godsrutebåten FREDRIKSHALD 1 fra 1890 skulle få et langt liv på lysten, først godsrutefart i Oslofjorden og fra 1957 på Vestlandet som SUNDBUEN, SOLVANG III og JOTOR. Ut av fart i 2005 og tatt tilbake til Oslofjorden. Overtatt av lokale krefter i Halden som vil ta vare på fartøyet som kulturminne.

Sundbuen

Som Sundbuen, rundt 1960. NSS-Opedalssamlingen

Under: Som Halden 1 i Oslo tidnlig på 50-tallet, Per Erik Johnsen

Halden (1. 1890) Pej

 

SOLVANG III LEAB
113/61 150 tdw 86.9/17.2/7.9 ft
3-syl 225 bhk Wichmann (innsatt 1965)
1890 Nylands Verksted, Oslo -79
FREDRIKSHALD 1 Fredrikshald Dampskibsselskab, Halden
opr: 93/88, compound maskin 130 ihk
ommålt 108/88 per 1910
1912-09 sank ved Kjøløen 4 sept 1912 pga overlasting, på reise Halden-Oslo med cellulose
hevet og reparert
1916-05 grunnstøtte og sank ved Steilene, hevet, reparert
1928 HALDEN 1 Haldens Dampskibsselskab, Halden
1957-01 SUNDBUEN PR MS Sundbuen (Pål Børnes), Klokkarvik, Bergen
innsatt motor: 109 brt, 2.syl 100 hk Union
1961-08 SOLVANG III Odd S Skimmeland PR, Mosterhamn, Haugesund
lasterute Bergen-Stavanger
1965 ny motor 3-syl 225 bhk Wichmann
1975-11 sank 17 nov 1975 under lasting på Stavanger havn
hevet 27 nov, kondemnert
1976-02 JOTOR John Torkelsen, Mosterhamn
reparert i Grindheimsvågen: 98/52
1984-07 John I Sellevåg, Dalsøyra
1986-09 reg Bergen
1987 ny motor 365 bhk Volvo-Penta
2005-12 Løkeland Eiendom AS, Askvoll
2006-07 FREDRIKSHALD Kystperlen AS, Oslo
3006-11 FREDRIKSHALD 1 Fredrikshald Sømandsforening, Halden
skal restaureres

Solvang III Hgs 73

Solvang II i Haugesund, juli 1973, foto Dag Bakka jr

Jotor (1890),M  Isoporkasse Last  Byfjorden, Bergen 6 7 1993

Jotor med isoporkasser på Byfjorden Bergen i juli 1993. Arne Sognnes

Jotor Oj Dingen (9. 04)

Jotor i full sving, september 2004, foto Ole Jakob Dingen

 

Jotor (6. 6. 06)

Sluttseilt for Jotor som fraktebåt, i Fredrikstad juni 2006 som nyanskaffet Fredrikshald 1, Dag Bakka jr

mmmm