MELØY

Britisk drifter FEASIBLE blei 1946 kjøpt til Karmøy for ombygging til fiske og frakt som MELØY. Den var i fart til 1989 og ble året etter solgt tilbake til Storbritannia.

Meløy Jenssen

Drifteren Meløy under fart. NSS-Jenssensamlingen

MELØY LLSF
99/64 150 tdw 86.3/18.6/9.1 ft
200 hk Hjelset
1912 J Duthie Torry Shipbuilding Co, Aberdeen
FEASIBLE W Catchpole, Lowestoft
opr drifter 103/46, triple expansion 125 ihk
1914-18 HMS FEASIBLE rekv Royal Navy
1919 Danum Steam Trawling Co Ltd, Ramsgate
1925 J V Breach, Lowestoft
1937 Explorator Ltd (J V Brech), Lowestoft
1939-09 HMS FEASIBLE Royal Navy
1945 Pevensey Castle Ltd (R H Self), Lowestoft
1946 MELØY Engelbert Einarsen, Vedavpgen, Kopervik
ombygd til fiske/frakt, innsatt 120 hk Hjelset
1962 Røthings Lekterkompani AS, Haugesund
1962 ombygd Øklandsnes Slip & Motorverksted
ny baug, innredning mv
ca 1967 ny motor 220 hk Brunvoll
1973 August Stenersen, Haugesund
1974-10 Gunnar Demring PR, Stamneshella
1976-01 Normann Veland, Eikangervåg
innsatt 220 hk Brunvoll
1982-03 reg Bergen
1989-05 PR Meløy DA (Norvald Lunde), Bergen
1989 brannskadet på Stamneshella
1990-01 Magne Risa, Sandnes
1990-08 solgt UK

 

Meløy Drifter Sylvi Veland

Meløy i fart på Osterfjordenpå 70-tallet, foto Sylvi Veland