57 LYREN

Lyren

LYREN

Den lille fiskedamperen LYREN fra 1902 ble sist på 30-tallet motorisert og kom etter krigen til Haugesund som fraktebåt.

Les mer…