HAVÅS

Rutebåten OSCAR II fra 1885 ble i 1955 tatt under ombygging til fraktebåt HAVÅS. Den kom til å fortsette i fart til ut på 90-tallet og ble da kjøpt tilbake til Rogaland og ført tilbake til passasjerbåt under sitt opprinnelige navn.

Havås Frakt Jenssen

Havås, NSS-Jensensamlingen

HAVÅS LEPA
87/35 81.8/17.5/9.2 ft
120 hk Hjelset (inst 1958)
1885-09 Stavanger Støberi & Dok -11
OSCAR II Sandnæs, Stavanger & Høgsfjord Aktie-Dampskibsselskab, Sandnes
opr 83/54 compound maskin 115 ihk
1906 DS Oscar II AS, Sandnes
1949-12 levert ombygd til motordrift: 104/54  165 hk GM bygd 1944
1952-03 AS Jøsenfjord Rutelag, Stavanger
1955-03 Ingebrigt H Hebnes, Hebnes, Stavanger
HAVÅS ombygd fraktebåt ved Fjeldberg Bruk, Hundvåg
87/35
1958-02 Johan Naustvik, Vormedal, & Jon Naustvik, Tveita i Jelsa,  Stavanger
1958 ny motor 120 hk Hjelset
1971-05 Ragnar Vatsø, Bremanger
1971 ny motor 280 bhk Merceds-Benz
1979-03 Karl Sæther, Bøfjorden
1990-12 Helge Nymo, Bodø
1993-10 Birger Bech, Mo
2000 solgt til interessenter i Sandnes, observert Dirdal juni 2000 påmalt OSCAR II
2002-03 DS Oscar II AS, Sandnes
2004-06 OSCAR II lev ombygd til passasjerbåt: 75/22
Fortsatt i fart