EKAR

EKAR

Den tyske loggeren ALWINE kom i 1954 til Karmøy sammen med flere søstre. Denne ble ombygd for fiske og frakt som EKAR og og var i fart like til 2003. Båten ble da sikret som veteranskip og snart ført tilbake til Haugesund hvor den avspeiler byens historie innen sildefiske og handel.
EKAR

Ekar på last juni 1998, foto Alf Johan Kristiansen

EKAR LMFN
99/51 170 tdw 83.2/21.8/9.3 ft
75 hk Deutsche Werke
1915 Gebr Boot, Leiderdorp -123
PAULINE Oceaan Visserij Mij, Ijmuijden
logger
1928-01 ALWINE Jürgen Nic Jonas, Cranz (tysk)
rigget for fraktfart, 123/69
1936 ins 3-syl 75 hk Deutsche Werke
1954-08 EKAR Karl Vedø (Thomas T Vedø, Storesund, Kopervik
ombygd Terje Welles Båtbyggeri, Egersund
ny innredning, styrehus: 99/51
1963 ny motor 150 hk Wichmann
1968-02 Erling Nordbø PR, Torvastad
1993-04 Kristoffer Kristensen, Engøy, Stavanger
1996-02 nytt målebrev 108/55
1996-07 PR Røyksund DA (Magne Rossehaug), Haugesund
1998 ny motor 400 bhk Caterpillar
2001-01 Røyksund AS, Haugesund
2004-01 Veteranbåtlaget Ekar, Trondheim
2006-01 Veteranbåtlaget Ekar, Haugesund
2011-09 reg Haugesund
Bevart ved Kortanes, Haugesund

Ekar Jenssen

Ekar rundt 1960, NSS-Jenssensamlingen

Ekar

Ekar som vern eprosjekt, foto Alf J Kristiansen