HENSIGTEN

Den opprinnelig tyske skonnerten ALFRED fra 1909 ble i 1953 kjøpt til Norge og ombygd til fraktebåt HENSIGTEN. Gikk først i rutefart Oslo-Kristiansand, senere i vanlig kystfart.

Hensigten OO

Hensigten losser kassematerialer i Haugesund, fot Olav Opedal

HENSIGTEN LCGE
82/58
80 hk Säffle
1909 Rendsburg
ALFRED tysk regning, ukjent eier
1926 VERA Johannes Olsson, Ålaboderna
1927 innsatt motor
1932 Hjalmar Persson, Ålaboderna
1934 AB Svea Hönsfoder, Mönsterås
1945 Bergings & Dykeri AB Neptun, Stockholm
skadet havari Simrishamn
1946/47 reparert Holms Varv, Råå etter havari, ny motor
1950 Arthur Johansson, Karlskrona
1952 KUNGSVIK J Henriksson, Kungshamn
1953 HENSIGTEN Rolf Kr Danielsen, Snig, Mandal
ombygd Høllens Skipsverft, Søgne for rutefart Oslo-Kristiansand
1963 Reinert Bentsen, Snig
1976 kollisjon i Lyngørleia
kondemnert
skroget til Kåre Misje, til Høylandsbygd, strippet