DYRE VAA

DYRE VAA ble bygd 1903 som lastebåt for Telemarkskanalene. Den ble i 1968 solgt ut til vanlig fraktfart for forliste ti år senere. En fin liten lastebåt som beholdt sitt opprinnelige preg.
DYRE VAA LEMR
97/44 140 tdw 85.9/17.0/7.1 ft
2-syl 100 hk Union inst 1951
1903 Porsgrunds MV -32
DYRE VAA Skien-Telemarkens Dampskibsselskab, Skien
opr 87/44, compound 150 ihk
1951 ombygd, installert 100 hk Union
1968 Gunnar Andersen, Kil, Kragerø
1971-12 Paul Wallevik PR, Avaldsnes, Haugesund
1978-10 Forlist 27 okt 1978 på Korsfjorden S for Bergen, på reise Ålvik-Bergen med ferrosilicium

Dyre Vaa (3. 1975)

Dyre Vaa på vei inn til Bergen, mars 1975. foto Dag Bakka jr